mezera References, samples design, solution, executions innovations mezera Reference, ukázky projektů, návrhy řešení, realizace inovace

Otakar Jalůvka - řešení pro váš větší úspěch
a rychlé zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti, prosperity a zisku

Inovace

Analýza

Realizace

Cena

Reference

Kontakt

Reference - ukázky projektů a řešení z různých oblastí a oborů

Možnost oborové exkluzivity a maximální diskrétnost je zaručena

Z důvodů využívání možnosti zajištění exkluzivity a diskrétnosti klienty a i z povahy a logiky věci není možné podávat nebo zveřejňovat jakékoliv konkrétní ani obecné informace, proto je zde pouze omezený výběr některých volných řešení.

 

Interaktivní televize pro všechny věkové kategorie (2006)

Projekt "Interaktivní televize pro všechny věkové kategorie" je projekt vhodný pro kabelové, pozemní i internetové šíření. Je postaven na principu vzájemného propojení a spolupráce dvou i více sousedících vnitrostátních i příhraničních mikroregionů jako základu vzniku sítě v rámci regionu evropského. Včetně zajištění programové struktury a originální myšlenky systému výroby obsahové náplně programů. Toto řešení je autorsky chráněno.

 

mince-peníze-know-how-projekty-inovace–řešení-návrhy–realizace

 

Ceninový papír a materiál pro výrobu mincí s desinfekčním účinkem (2012)

Řešení problematiky hygieny při styku a manipulaci s oběživem a ceninami. Zlepšení tohoto stavu použitím materiálů s desinfekčním účinkem, a to již při jejich výrobě. Technické řešení se týká papíru pro výrobu cenin, zejména bankovek (šeků, akcií, dokladů, letenek, dopisních známek, etiket a podobně) a taktéž i materiálu pro výrobu mincí a jiných předmětů užívaných v platebním styku. Toto technické řešení je částečně chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví pod č. uv023408 .

 

balík-měna-hygiena-bankovky-mince-know-how-projekty-inovace–řešení-návrhy–realizace

 

Materiál s desinfekčním účinkem (2012)

Řešení problematiky hygieny každodenního styku celé populace s různými předměty denní potřeby a předměty, jež nás obklopují a kterých se často dotýká mnoho osob, včetně dětí. Zlepšení tohoto stavu lze dosáhnout použitím materiálů s desinfekčním účinkem již při jejich výrobě nebo údržbě, případně jejich dodatečnou povrchovou úpravou takových předmětů v rámci běžné údržby. Toto technické řešení je chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví pod č. uv023408 .

 

úspory-peníze-know-howa-projekty-inovace–řešení-návrhy–realizace

 

Rychlejší a hladší oholení (2012)

Řešení se týká konstrukčního uspořádání hlavice holicího strojku. Holicí hlavice má na jedné holicí ploše řezné břity orientované pouze jedním směrem, tedy jejich aktivní řezací účinek je pouze v jednom směru pohybu holicí hlavice na jeden úchop holicího strojku, přičemž nutný zpětný vratný pohyb holicí hlavice holicího strojku na tento jeden úchop zůstává nevyužit. Toto technické řešení je chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví pod č. uv023600 .

 

lenin-holení-holítko-holicí-hlavice-strojek-know-how-projekty-inovace–řešení-návrhy–realizace

 

Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy (2012)

Technické řešení se týká monitoringu, detekce a diagnostiky drážních vozidel pozemních, podzemních i nadzemních drah a jejich komponentů za jízdy, zejména drážních vozidel železničních, tramvajových a vozidel metra, závěsných, lanových a horských drah, zdvihadel, kolejových jeřábů, kabin a klecí výtahů, důlních a těžních zařízení. Toto technické řešení je chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví pod č. uv023860 .

 

voda-ochrana-povodně-povodeň-protipovodňová-ochrana-know-how-projekty-inovace–řešení-návrhy–realizace

 

Ochrana části území ohroženého častými povodněmi nebo záplavami (2013)

Originální řešení snížení a regulace hladiny vodního toku v úseku ohroženém povodní a záplavou použitím zařízení, které zrychluje průtok vodního toku chráněným územím a tím způsobuje rychlejší odvod části tohoto toku z chráněného území, které by jinak volně protékalo korytem. Zařízení snižující hladinu rozvodňujícího se vodního toku v daném úseku částečným separátním zrychleným odvodem vody. Autor projektu a řešení.

 

léčení-terapie-léčba-závislostí-know-how-projekty-inovace–řešení-návrhy–realizace

 

Léčba závislostí pomocí podprahového sdělování (2014)

Léčba je určená pro část populace ohroženou nejrůznějšími negativními návyky a závislostmi, například patologickou závislostí na hraní nejrůznějších her, na požívání alkoholu, drog, psychotropních látek, kouření, a jinými negativními patologickými projevy chování a jednání. Podstata léčby je založena na vystavení léčených osob působení podprahových signálů (informací pod prahem - limitem jejich vnímání). Autor projektu a řešení.

 

autor-ukázky-know-how-projekty-inovace–řešení-návrhy–realizace

 

Komplexní systém řešení bezpečnostních hrozeb v oblastech kritické infrastruktury (2015)

Skenování, sběr, uchovávání a vyhodnocování potřebných a užitečných informací směřující k prevenci, předcházení a řešení současných, budoucích a náhle vzniklých kritických situací. Oblast řešení se týká ochrany kritické infrastruktury, zejména pomocí osobních komunikátorů a mobilních zařízení jakožto nezávislých technologií komplexně a celoplošně. Autor projektu a řešení.

 

autor-ukázky-know-how-projekty-inovace–řešení-návrhy–realizace

 

Esoterika - psychotronika, astrologie, biotronika, léčitelství, energie (průběžně)

Senzibilita, schopnosti, výsledky výzkumu, praxe a zkušenosti z různých oblastí esoteriky pomáhají při hledání a nalézání souvislostí a také i při řešení nejrůznějších problémů, potřeb, přání, záhad a otázek. Nerozhoduje přitom, zda se jedná o osoby, nejrůznější subjekty nebo třeba například i firmy, kde je možnost využití těchto poznatků zejména pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti, prosperity a zisku. Autor a realizátor praktických řešení.

 

*

Tato nabídka je výhodná zejména pro ty, kteří potřebují rychle zvýšit svou efektivitu, konkurenceschopnost, prosperitu a zisk a nemají pro to potřebný čas, kapacitu, kreativitu, know-how nebo informace.

Výhodou a předností této nabídky je možnost kombinace a synergie více vzájemně souvisejících činností a jejich současná realizace jedním subjektem, zaručena je i exkluzivita a diskrétnost. Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase podle jejich náročnosti. Rozhodnutí je čistě na vás. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

 

Mapa webu pro rychlé a efektivní řešení zvýšení zisků

Autorská činnost

Inovátorská činnost

Esoterická činnost

Související činnosti

Psaní textů, inovování, esoterika

Inovace - know-how - řešení

Esoterika - astrologie - léčitelství

Vyřazení konkurence z trhu

Autorské psaní - kreativní tvorba

Inovace - inovování - možnosti

ESP - parapsychologie - telepatie

Zvýšení konkurenceschopnosti

Texty odborné - technické - jiné

Know-how - řešení - realizace

Astrologie, jasnovidectví, věštění

Úspory, úsporné řešení, zdroje

Oponentura - oponentní řízení

Zlepšovací návrhy - zlepšování

Léčitelství - energie - biotronika

Investice - nabídky - poptávky

Jiné autorské a kreativní činnosti

Patenty - užitné vzory - ochrany

Okultismus - spiritismus - magie

Konzultace a odborná pomoc

Zvýšení zisku firem - rozcestník

Kosmická energie - léčba, terapie

 

Články a odkazy

 

Inovátorská činnost

 

Články a odkazy

Co je důležité o inovování, inovacích a realizaci inovací vědět předem
Řešení problémů společností a firem inovacemi a inovováním
Řešení problémů firem - Jak přežít krizi a zajistit si prosperitu

Inovace - řešení - návrhy - praktická realizace - kreativní řešení
Inovace a know-how - poradenstvi a konzultace - řešení a realizace
Know-how - vývoj, řešení a realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady - know-how - zlepšování - realizace

 

Projekty a řešení

Interaktivní televize pro všechny věkové kategorie
Nový projekt - Léčba závislostí pomocí podprahového sdělování
Protipovodňová ochrana

Materiál s desinfekčním účinkem
Ceninový papír a materiál pro výrobu mincí s desinfekčním účinkem
Rychlejší a hladší oholení
Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Patenty a Užitné vzory

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Související činnosti

 

Řešení problémů

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Vyřazení konkurence z trhu a rychlý zisk dominantního postavení na trhu
Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - zdroje úspor
Konzultant - konzultace a konzultování - rychlé řešení - odborná pomoc
Investice a investování, sponzorování a sponzoring - aktuální nabídky a poptávky

 

Autorská činnost

 

Články a texty

Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka

Scénáře - texty - díla - kreativní tvorba pro všechny subjekty a média
Texty - odborné - texty - technické - texty - reklamní - texty - publikování
Oponentura - oponentní - řízení - oponování - oponent
Autorské projekty - kreativní nápady - návrhy - řešení - realizace
Nabídka činností pro zvýšení konkurenceschopnosti a zisku firem

 

Ukázky kreativní činnosti

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Slogany - reklamní a propagační hesla
Poezie - formální minimalizmus
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

 

Esoterická činnost

 

Výzkum a praxe

Proč oficiální věda prozatím neuznává esoteriku
Esoterika - parapsychologie - astrologie - energie - léčitelství - okultismus - magie
Esoterika - parapsychologie - ESP - mimosmyslové - vnímání - transcendence
Jasnovidectví a věštění - astrologie - numerologie - výklad karet - Tarot
Léčitelství - práce s energiemi - biotronika - bioenergetické pusobení na dálku
Stav zdraví je normálním stavem člověka
Okultismus - spiritismus - bílá magie - černá magie - šamanismus
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie
Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností

 

Inovace

Analýza

Realizace

Cena

Reference

Kontakt

 

email-mailto-know-how-projekty-inovace–řešení-návrhy–realizace

 

 

Lokace návštěvníků

 

 

Copyright © 2003-2018 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. [CNW:Counter]

Author, innovative and esoteric activity - author, innovator, esotericism   Author and creative writing - creative creations   Texts - expert, technical, advertising, publishing   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Creative business and projects   Offer special services for elevated welfare and profit   Writing any texts, author of text   Author, innovator, esotericism - Creation   Author, innovator, esotericism - Samples   Author, innovator, esotericism - Contact   Autor, inovátor a esoterik - Tvorba   Autor, inovátor a esoterik - Ukázky   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Innovations - economy - solution - executions   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Esotericism - parapsychology, medicine man, positive energies   Parapsychology - ESP - extra sensory perception   clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Occultism, spiritism, white and black magic, mystery   Esotericism - astrology, healing, energies - contact   Esoterika, astrologie, léčitelství - kontakt  Cosmic energy - healing and therapy   Elimination competition from market - domination   Increase in sales, marketing, competitivity and profit   Reserve funds - budget solution - economy drive - mints   Capital investing - offer, demand   Consultations and consulting   Autor, inovátor a esoterik - Analýza současného stavu   Autor, inovátor a esoterik - Realizace návrhů a řešení   Autor, inovátor a esoterik - Cena analýzy a realizace   Autor, inovátor a esoterik - Reference   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Author, innovator, esotericism - Analysis of actual status   Author, innovator, esotericism - Realization solutions   Author, innovator, esotericism - Price analysis and realization   Author, innovator, esotericism - Reference   Author, innovator, esotericism - Contact   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně  Otakar Jaluvka sells super car very cheap video clip story  Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Mr.Silver - video clip disco music dance   Materiál s desinfekčním účinkem   Hlavice holicího strojku pro holení více směry   Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Material with desinfection effect   Warheads shaver machine tool for shin any more directions   Apparatus to monitoring, detection and diagnostics rail vehicle and their components on the run   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jaluvka, autor, inovátor a esoterik  Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Inovace - Řešení - Realizace   Inovace, know-how, úspory, řešení, realizace   Technologický skaut   Inovace - projekty   Inovace - řešení - realizace   Esoterika, parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, věštění, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, parapsychologie, biotronika, léčitelství, okultismus   Esoterika, parapsychologie, astrologie, biotronika, léčitelství, okultismus, magie   Autor, inovátor a esoterik - autorská, inovátorská a esoterická činnost   Inovace a inovování - řešení a praktická realizace inovace   Esoterika, psychotronika, biotronika, léčitelství a energie   Autor a inovátor   Inovace, know-how   Know-how, realizace   Oponentura a oponování   Autorská a inovátorská činnost   Vše pro úspěch a rychlé zvýšení zisku   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Esoterika - parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus   Google   Seznam