mezera esotericism-parapsychology-medicineman-energy-author-innovator-ideas-visions-projects-designs-solutions-innovations-know-how-economy mezera esoterika-psychotronika-biotronika-lecitelstvi-energie-autor-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-inovace-know-how-úspory-realizace

Otakar Jalůvka, esoterika

Esoterika - parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus, magie

Dlouhodobý aktivní výzkum a praktická činnost zejména v těchto oblastech esoteriky:

 

Parapsychologie a ESP

Parapsychologie - telepatie, telegnoza, telestezie, imaginace, transformace, telekineze, teleportace, levitace, bilokace, dematerializace, materializace, psychická léčba, karma, osud, inkarnace, reinkarnace a astrální cestování.

Parapsychologie (jinak také psychotronika, metapsychologie, ESP) je obor nadsmyslových jevů, zabývající se výjimečnými psychickými schopnostmi (například přenosem informací, manipulace s hmotou, léčbou, migrací duše apod.), které nejsou v současné době zatím vědecky vysvětlitelné a prokazatelné. ESP znamená v doslovném překladu extra-sensory perception - mimosmyslové vnímání.

 

pentagram, esoterika, psychotronika, astrologie, biotronika, léčení, energie

 

Jasnovidectví a věštění

Jasnozřivost - prekognice, astropsychologie, chiromantie, astrologie, numerologie, psychometrie, horoskop, výklad karet Tarot, křišťálová koule, siderické kyvadlo, výklad snů, kávová sedlina a jiné zdroje informací.

Věštění je způsob jak poznat nejen svou minulost, skrytou současnost nebo budoucnost a svou karmu či minulé životy, ale umožňuje také získávat informace i o průběhu nebo výsledku nějakých aktivit, dějů nebo procesů a mít tak možnost včas do nich zasáhnout.

 

horoskopy-zodiak-zvěrokruh-astrologie-věštění-tarot-karty-kyvadlo-esoterika

 

Léčitelství a terapie

Biotronika, bioenergetické působení na dálku, odblokování, revitalizace, regenerace, hubnutí a redukce váhy, omlazování, pozitivní energie, aura, čakry, orgány, geopatogenní zóny, znovunapojení, celostní medicína, homeopatie, placebo, přírodní látky, tvůrčí představivost, léčení duchovní cestou, Kosmická energie a její využití v praktickém životě.

Práce s energiemi a jejich vliv na pozitivní změny organizmu, zejména na jeho čištění, detoxikaci a dobíjení jeho částí i celku pozitivní energií a vhodnou výživou. Možnost dosažení vyšší úrovně celkové harmonizace a odstranění některých problémů a potíží, jejich příčin, nebo i jako prevence.

 

jin-jang-léčitelství-biotronika-psychotronika-joga-relaxace-čakry-energie-esoterika

 

Okultismus a magie

Spiritismus, psychomantie, magie, bílá magie, černá magie, kletba, voo-doo, zaklínání, odstranění, exorcismus, vymítání, démon, šaman, senzibil, médium, esoterik, paranormální jevy a aktivity, záhady a mystéria, řešení.

Vyvolávání duchů, spiritistické seance, setkání a komunikace se zemřelými a jinými subjekty a osobami, magie, kletba, voo-doo, prokletí a odstraňování kletby, zaklínání, zaříkávání, vyhánění zlých duchů, vyhánění ďábla z těla, vymítání, mystéria, řešení nevysvětlitelných aktivit, jevů a záhad.

 

pentagram-esoterika-okultismus-magie-spiritismus

 

Související exaktní obory

Grafologie, sugesce, hypnóza, psychologie, psychosomatika, psychoanalýza, psychoterapie, medicína, anatomie, biologie, geologie, teologie, matematika, geometrie, chemie a fyzika.

Orientace v exaktních vědeckých oborech je nezbytná pro snahu o pochopení esoteriky a jevů, které tato klasická věda zatím nedokáže nijak vysvětlit. Současná věda nedokáže a neumí vědecky dokázat a prokázat jejich existenci a podstatu, ale také neumí prokázat jejich neexistenci.

 

*

Cílem výzkumu a praxe v oblasti esoteriky je práce s energiemi, hmotou a živými organizmy

Práce s energiemi:

 

zisk informací z různých dob a míst - pohyb v čase a prostoru / využití cizích smyslů, osob, pomůcek a zástupných předmětů,

telepatický přenos myšlenek - komunikace nezávisle na čase a vzdálenosti / sugesce, hypnóza, zisk informací, manipulace,

kumulace, transformace a přenos energií - nezávisle na čase a vzdálenosti / vlastní energie, cizí energie, kombinace energií,

materializace myšlenky - zhmotnění myšlenky nebo konkrétní představy, zrození z energie / předmět, bytost, proces, akce,

ovlivnění procesů a dějů - různé manipulace nezávisle na čase a prostoru / změny začátků, průběhů anebo konců akcí apod.

 

Práce s hmotou:

pohyb hmotou - telekineze / pohybování různými předměty různé váhy a tvaru nebo živými tvory či osobami,

pohyb hmoty nezávisle na gravitaci - levitace / vznášení, stabilita nebo pohyb vznášejících se předmětů či osob,

přenos hmoty - teleportace / přenos předmětu, zvířte nebo osoby ze známého i neznámého místa kamkoliv,

 

vniknutí do nitra hmoty - pohyb a orientace uvnitř / vnímání skupenství, hustoty, struktury, teploty, stavu,

průnik hmotou nezávisle na čase a prostoru / orientace a zisk za informací za neprůhlednou vrstvu hmoty,

změna hmoty - kvantitativní a kvalitativní změna nerostného i organického materiálu / vlastnosti, tvar, stav,

materializace a dematerializace - vznik a zánik předmětu nebo bytosti / přeměna na energii a zpět, kdekoli.

 

Práce s živými organizmy:

práce s lidmi, zvířaty a rostlinami - mimosmyslová komunikace / hypnóza, ovlivňování myšlení, jednání a jiné manipulace,

lokalizace osob, zvířat, předmětů a jiných energeticky aktivních objektů / kdekoli, skrze vhodný substitut nebo jiný vztah,

 

oživování - nastartování životních procesů málo aktivních organismů / energizace, obnovení životních funkcí, stabilizace,

léčení a terapie vitálními a léčivými energiemi / biotronika, energetické působení na dálku, harmonizace, deblokace a jiné,

 

regenerace - uvedení organizmu a jeho částí do původního stavu / obnovení, nahrazení částí novými, jejich znovuvytvoření,

revitalizace organizmů a jejich částí - znovuoživení a posílení do plné funkce a výkonu / nezávislost na jeho stáří, vzpruha,

omlazování a mládnutí - zpomalení, zastavení a obrácení procesu stárnutí / nastartování procesu revitalizace a regenerace.

 

Práce s dušemi:

dočasná návštěva vlastní duše - přesun do vyšší složky vlastní existence / nefyzická, astrální rovina své existence,

dočasné převtělení své duše - reinkarnace / vstup do těla jiného člověka nebo živého organismu v časoprostoru,

dočasné vtělení své duše do neživého předmětu nebo hmoty - inkarnace / nezávisle na čase, prostoru, nebo stavu,

kontakt a komunikace s dušemi zemřelých osob - okultismus a spiritismus / nezávisle na čase a prostoru.

 

*

Veškeré výsledky mnohaletého studia, výzkumů, zkoušek, testů, praktických pokusů, postupů a procesů v oblasti esoteriky a parapsychologie jsou duševním vlastnictvím - know-how a tyto získané poznatky, informace a dovednosti je možné komerčně využívat.

Výsledky výzkumu, zejména postupy, procesy a konkrétní výsledky se nezveřejňuji z důvodu jejich možného zneužití a také z důvodu nebezpečí vzniku možných zdravotních, materiálních a jiných škod neodbornou manipulací neoprávněnými, nezodpovědnými a nezasvěcenými osobami.

 

psychologie-psychotronika-medium-sugesce-hypnosa-psycho-terapie-sensibil-esoterika-homo

 

Praktická činnost je vykonávána pro dosažení pozitivních změn a zisku ve všech oblastech

Využití výsledků výzkumu, praxe a zkušeností z různých oblastí esoteriky je možné zejména pro:

 

Hledání a odhalování

hledání a nalézání - informace a odpovědi, fyzické subjekty a objekty,

odhalování stavu - skutečný stav, skryté problémy, příčiny a důvody.

 

Komunikace

komunikace - kontakty, nepřítomné bytosti, nežijící bytosti.

 

Předvídání

věštění a jasnovidnost - současnost, minulost, budoucnost, vývoj a konec.

 

Řešení problémů

řešení a realizace - stavy, situace, problémy, potřeby, přání, záhady.

 

Odstraňování překážek

odstraňování - bloky, kletby, voo-doo, geopatogenní zóny a jiná negativa.

 

Ovlivňování stavu a osob

ovlivňování stavu - vývoj, děj, průběh děje, procesu nebo akce, konec,

ovlivňování osob - hypnóza, sugesce, ovládání jednotlivých osob a davu.

 

Manipulace a změny

manipulace s objekty - pohyb hmoty, kinetika, levitace, kdykoli, kdekoli,

změny hmoty - přeměny, transformace, materializace, dematerializace,

čištění a dobíjení - objekty, interiéry, prostory, prostředí, zóny, věci.

 

Léčení a terapie

léčení a terapie - léčení energiemi i na dálku, dobíjení, deblokace, detox,

regenerace - omlazování, zpomalení a zastavení stárnutí, plná funkce,

zvyšování vitality - revitalizace, vyšší výkon, oživení, vzpruha, jiný zisk.

 

Jiné možnosti využití

jiné možnosti využití - nové a netradiční způsoby využití esoteriky, synergie,

experimenty - pokusy, praktický výzkum, nové a unikátní objevy, kombinace.

 

esoterika, ezoterika, energie, astrologie, léčitelství, biotronika

 

Pro současnou vědu nemůže existovat něco, co podle ní existovat ani nesmí

Věda už sice prokázala, že čas je plastický, prostor je zakřivený a duch vlastní energii, ale hlavní problém, proč věda neuznává esoteriku a zejména parapsychologii (například různé skutečné a nevysvětlitelné záhadné schopnosti, jevy a úkazy) je nemožnost cosi takového kdykoli opakovat v laboratoři se stoprocentní spolehlivostí a také že to nejde měřit (vědci to zatím neumí).

Tyto jevy a děje není zapotřebí umět vysvětlovat a dokazovat vědecky, neboť se odehrávají za hranicí lidského poznání, které je limitováno jeho možnostmi a při omezené úrovni znalostí současné vědy je tedy zcela mimo jeho chápání. Podstatné však je, že tyto, pro nás "zázračné" postupy, procesy a děje v praxi za určitých podmínek fungují a některé už tisíce let přinášejí prokazatelné a konkrétní výsledky.

Kdyby předpoklady, tvrzení a důkazy vědců, fyziků i současné vědy byly správné, tak jak jich naprostá většina tvrdí, nesmělo by k existenci a výskytům parapsychologických a mimosmyslových (ESP) jevů a projevů vůbec docházet. Přitom tyto jevy a projevy byly již v minulosti mnohokrát testováním ověřeny a vědecky potvrzeny, jsou prokazatelně nedílnou součástí našich životů a naší existence, jsou tedy přirozeností člověka.

 

*

Rozlišení mezi minulostí, přítomností a budoucností je nutno chápat jako iluzi (Albert Einstein)

Vesmír není prostorem a časem ohraničen. Budoucnost nějakým způsobem existuje už teď a může vrhat svůj stín do minulosti. Lidé, věci i události zanechávají své stopy v čase a prostoru.

Člověk má bezpochyby k dispozici síly k ovládnutí času a prostoru, nebo jich může využívat. Lidé jsou schopni zprávy ze zítřka přijímat, nebo mohou zaměřovat svůj pohled do budoucnosti nebo minulosti. Je možné jednoduchými cvičeními mobilizovat nadlidské síly.

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esotericism

 

Nejnovější poznatky z výzkumu těchto oblastí esoteriky mohou využít v praxi všichni a teď,

protože vůbec nerozhoduje, zda se jedná o osoby, různé subjekty nebo firmy

Některé oblasti a obory esoteriky (zejména ve spojení se známými schopnostmi a kreativitou anebo s využitím výsledků analýzy a jiných informací) je možné v praxi velmi dobře komerčně využít. Možnost rychlého řešení problémů je efektivní a výrazná pomoc zejména pro subjekty vysoce motivované a potřebné, nacházející se pod velkým tlakem, v tísni nebo v jiné nevýhodné situaci.

Tato pomoc má nejrůznější formy od získávání informací, věštění, hledání, měření, kontroly, zkoušení a korekce až po různé alternativní formy pomoci, jako například práce s energií, bioenergetické působení na dálku, terapie apod. Výsledky některých aktivit v těchto oblastech nelze předem zaručit, avšak vždy je nám umožněno pokusit se o ně.

 

Zřeknutí se odpovědnosti

Autor nenese zodpovědnost za nesprávné pochopení, za zneužití obsahu a za jakékoli škody a újmy způsobené napodobováním, neodborným aplikováním či nesprávným praktikováním veškerých činností i využitím jiných informací uváděných a popsaných na tomto webu, a to včetně všech souvisejících článků.

Informace zde uváděné nejsou vzhledem k zaměření webu prioritně určeny jako návody, proto nejsou rozvedeny do detailů včetně správných postupů a možných rizik a mají tak pouze informativní charakter.

 

*

Poradenství, konzultace nebo řešení jakýchkoli problémů po telefonu a internetu není možné z časových, praktických i jiných důvodů poskytovat, tudíž na telefonáty, SMS a emaily s takovými požadavky, bohužel, nemohu reagovat.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-autor

 

Výhody a přednosti spojení autorských a kreativních činností

Kombinace činností a jejich současná realizace jedním subjektem

 

Výhodou a předností je možnost kombinace vzájemně souvisejících činností z více oblastí a oborů. Současná realizace více činností jedním subjektem zaručuje originalitu, exkluzivitu, rychlost řešení, přímou osobní a neoficiální komunikaci i maximální diskrétnost.

Nové, nekonvenční a originální kreativní nápady, vize, know-how a řešení mohou pomoci vyřešit každý problém. Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase podle jejich náročnosti. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

Je prokázáno, že nic není dokonalé, a i současné řešení nebo novinka na trhu je již zastaralé a lze je kdykoli zlepšit. Všechno lze udělat a vyřešit lépe, rychleji, jednodušeji, levněji a efektivněji. Rozhodnutí je na vás.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-autor-texty-psaní

 

"Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené, zatímco představivost obklopuje celý svět, podněcuje pokrok, dává zrození vývoji." (Albert Einstein)

"To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález." (Albert Einstein)

 

kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-texty-autor-kreativec-psaní

 

Články a odkazy

Články

Nalezen rukopis dosud nikde nezveřejněné básně Petra Bezruče
Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Jak nejlépe prodat obraz a jak za něj dostat nejvyšší cenu

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Oponentury a oponentní řízení - přínos a praktická realizace oponentury
Úspory a úsporné řešení, úsporné opatření, možnosti a zdroje úspor

Inovace a inovování - co je důležité o realizaci inovací vědět předem
Know-how = vím jak - vývoj, řešení a praktická realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady na zlepšování a jejich praktická realizace

Stav zdraví je normálním stavem člověka
Léčitelství - práce s energiemi, biotronika a bioenergetické působení na dálku
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie

Proč oficiální věda (prozatím) neuznává esoteriku
Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání a transcendence
Jasnovidectví a věštění, předpovídání budoucnosti a prekognice
Okultismus - spiritismus, bílá magie, černá magie, prokletí a woo-doo

 

Odkazy

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Poezie - formální minimalizmus

Slogany - reklamní a propagační hesla
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

 

email-autor-a-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-know-how-inovace-realizace

 

 

Lokace návštěvníků

 

 

Copyright © 2003-2019 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. VEHUIAH

 

Otakar Jaluvka, author and creator - any texts and creative solutions for bigger effect and higher profit.   Otakar Jaluvka, author and creator - any texts and creative solutions for bigger effect and higher profit - Creation   Otakar Jaluvka, author and creator - any texts and creative solutions for bigger effect and higher profit - Samples   Otakar Jaluvka, author and creator - any texts and creative solutions for bigger effect and higher profit - Contact   Otakar Jalůvka, autor a kreativec – řešení pro váš větší úspěch a rychlé zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti, prosperity a zisku   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk - Tvorba   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk - Ukázky   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk - Kontakt   Oponentura, oponování, oponent   Inovace a inovování   Know-how, řešení, ochrana know-how, utajení   Zlepšovací návrhy a zlepšování   Patenty - užitné vzory - ochrany   Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - nové zdroje úspor   Nová metoda řešení skrytých problémů společností a firem   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Reserve funds - budget solution - economy drive - new source of savings   New way solution hidden trouble communities and companies   Astrologie, jasnovidectví, věštění, Tarot   Kosmická energie a její využití v praktickém životě   Léčitelství, terapie, biotronika, práce s energiemi   Okultismus, spiritismus, bílá a černá magie, záhady   Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání - podvědomí   Esoterika, biotronika, léčitelství, okultismus, energie   Clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Cosmic energy - healing and therapy in businesslike life   Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Occultism, spiritism, white and black magic, mystery   Parapsychology - ESP - extra sensory perception - unconscious   Esotericism - parapsychology, medicine man, positive energies   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně  Otakar Jaluvka sells super car very cheap video clip story  Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Mr.Silver - video clip disco music dance   Materiál s desinfekčním účinkem   Hlavice holicího strojku pro holení více směry   Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Material with desinfection effect   Warheads shaver machine tool for shin any more directions   Apparatus to monitoring, detection and diagnostics rail vehicle and their components on the run   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk/a>   Know-how - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Oponentura a oponování - autorská a kreativní činnost - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Autora kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jaluvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jaluvka - author and creator - any texts and creative solutions for bigger effect and higher profit