mezera author-innovator-esotericism-ideas-visions-projects-designs-solutions-innovations-know-how-economy mezera autor-inovátor-esoterika-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-inovace-know-how-úspory-realizace

Otakar Jalůvka - řešení pro váš větší úspěch
a rychlé zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti, prosperity a zisku

Autorská činnost

Inovátorská činnost

Esoterická činnost

Kontakt

Rychlá pomoc v tísni a nová řešení pro váš větší úspěch a vyšší zisk

zejména pro rychlé zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti a prosperity

pro všechny, kterým na to chybí čas, kapacity, vize, know-how, schopnosti, praxe nebo zkušenosti.

 

Mnozí lidé, firmy a společnosti jsou z různých důvodů pod velkým tlakem (nutně potřebují zastavit ztráty, rychle zvýšit prosperitu a zisk, zvýšit odbyt, musí inovovat, bojují marně s konkurencí apod.) a hledají řešení, rychlou pomoc a její realizaci.

Je prokázáno, že nic není dokonalé a i současné řešení nebo novinka na trhu je již zastaralá a lze ji kdykoliv zlepšit. Všechno lze udělat a vyřešit lépe, levněji, jednodušeji, rychleji a efektivněji. Rozhodnutí je čistě na vás.

 

autor-a-inovátor-inovátorská-činnost-esoterika-inovace-know-how-úspory-řešení-realizace

 

Autorská činnost - kreativní tvorba a praktické řešení

Vývoj a realizace díla jakéhokoliv formátu, žánru nebo rozsahu v textové formě:

 

autorské texty / kreativní tvorba a díla, náměty, příběhy, scénáře, filmové scénáře, nové formáty pořadů, hudební texty,

technické texty / projekty, patenty, užitné vzory, oponentury, manuály, copywriting, tvorba různého obsahu a rozsahu,

publicistika, propagace / články, odborné články, recenze, projekty, mediální prezentace, reklama, public relations, slogany,

související praxe / hudba, fotografie, film, kamera, dramaturgie, režie, produkce, audiovizuální a multimediální projekty.

 

inovátorská-činnost-inovace-know-how-řešení-poradenství-konzultace–realizace

 

Inovátorská činnost - rychlé řešení a praktická realizace

Rychlé a efektivní řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti, prosperity a zisku:

 

zvýšení prosperity a zisku firem / vyhledání skrytých možností a rezerv, zvýšení užitné hodnoty a parametrů produktů,

praktická realizace řešení / nápady, vize, zlepšovací návrhy, patenty, technická zlepšení, inovace, know-how, úspory,

jiná specifická řešení / podle aktuální situace, podmínek, stavu, potřeby a poptávky, přímá realizace navržených řešení,

speciální a související činnosti / vyřazení konkurence z trhu lepším řešením, oponentura, poradenství, konzultace apod.

 

autor-esoterika-inovace-know-how-úspory-řešení-realizace

 

Esoterická činnost - parapsychologie a praktická esoterika

Dlouhodobý aktivní výzkum a současná praxe zejména v těchto oblastech esoteriky:

 

parapsychologie / psychotronika, ESP - Extra-Sensory Perception - mimosmyslové vnímání, telepatie, manipulace s hmotou,

jasnovidectví a věštění / astropsychologie, jasnozřivost, prekognice, pohyb a přenos informací nezávisle na prostoru a čase,

léčení a terapie / biotronika, bioenergetické působení na dálku, léčení duchovní cestou, deblokace, regenerace, revitalizace,

okultismus / spiritismus, bílá a černá magie, obřady a rituály, paranormální jevy a aktivity, mystéria, záhady a jejich řešení.

 

esoterika-inovace-know-how-řešení-poradenství-konzultace–realizace

 

Výhodou této nabídky je možnost kombinace činností z více oborů a mnohaleté praxe. Současná realizace řešení jediným subjektem zaručuje originalitu, exkluzivitu, přímou osobní a neofociální komunikaci i maximální diskrétnost.

Veškerá řešení mohou být realizována v krátkém čase, podle jejich náročnosti. Prioritu mají situace, kde už probíhají nějaké ztráty, nebo kde tato rizika hrozí. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

 

*

 

Mapa webu pro rychlé a efektivní řešení zvýšení zisků

Autorská činnost

Inovátorská činnost

Esoterická činnost

Související činnosti

Autor - psaní jakýchkoliv textů

Inovace - know-how - řešení

Esoterika - astrologie - léčitelství

Vyřazení konkurence z trhu

Autorské psaní - kreativní tvorba

Inovace - inovování - možnosti

ESP - parapsychologie - telepatie

Zvýšení konkurenceschopnosti

Texty odborné - technické - jiné

Know-how - řešení - realizace

Astrologie, jasnovidectví, věštění

Úspory, úsporné řešení, zdroje

Oponentura - oponentní řízení

Zlepšovací návrhy - zlepšování

Léčitelství - energie - biotronika

Investice - nabídky - poptávky

Jiné autorské a kreativní činnosti

Patenty - užitné vzory - ochrany

Okultismus - spiritismus - magie

Konzultace a odborná pomoc

Zvýšení zisku firem - rozcestník

Kosmická energie - léčba, terapie

 

*

 

Články a odkazy

 

Autorská činnost

 

Články a texty

Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka

Scénáře - texty - díla - kreativní tvorba pro všechny subjekty a média
Texty - odborné - texty - technické - texty - reklamní - texty - publikování
Oponentura - oponentní - řízení - oponování - oponent
Autorské projekty - kreativní nápady - návrhy - řešení - realizace
Nabídka činností pro zvýšení konkurenceschopnosti a zisku firem

 

Ukázky kreativní činnosti

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Slogany - reklamní a propagační hesla
Poezie - formální minimalizmus
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

 

Inovátorská činnost

 

Články a odkazy

Co je důležité o inovování, inovacích a realizaci inovací vědět předem
Řešení problémů společností a firem inovacemi a inovováním
Řešení problémů firem - Jak přežít krizi a zajistit si prosperitu

Inovace - řešení - návrhy - praktická realizace - kreativní řešení
Inovace a know-how - poradenstvi a konzultace - řešení a realizace
Know-how - vývoj, řešení a realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady - know-how - zlepšování - realizace

 

Projekty a řešení

Interaktivní televize pro všechny věkové kategorie
Nový projekt - Léčba závislostí pomocí podprahového sdělování
Protipovodňová ochrana

Materiál s desinfekčním účinkem
Ceninový papír a materiál pro výrobu mincí s desinfekčním účinkem
Rychlejší a hladší oholení
Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Patenty a Užitné vzory

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Esoterická činnost

 

Výzkum a praxe

Proč oficiální věda prozatím neuznává esoteriku
Esoterika - parapsychologie - astrologie - energie - léčitelství - okultismus - magie
Esoterika - parapsychologie - ESP - mimosmyslové - vnímání - transcendence
Jasnovidectví a věštění - astrologie - numerologie - výklad karet - Tarot
Léčitelství - práce s energiemi - biotronika - bioenergetické pusobení na dálku
Stav zdraví je normálním stavem člověka
Okultismus - spiritismus - bílá magie - černá magie - šamanismus
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie
Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností

 

Související činnosti

 

Řešení problémů

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Vyřazení konkurence z trhu a rychlý zisk dominantního postavení na trhu
Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - zdroje úspor
Konzultant - konzultace a konzultování - rychlé řešení - odborná pomoc
Investice a investování, sponzorování a sponzoring - aktuální nabídky a poptávky

 

Autorská činnost

Inovátorská činnost

Esoterická činnost

Kontakt

 

email-autor-a-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-know-how-inovace-realizace

 

 

Lokace návštěvníků

 

 

Copyright © 2003-2018 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. [CNW:Counter]

Author, innovative and esoteric activity - author, innovator, esotericism   Author and creative writing - creative creations   Texts - expert, technical, advertising, publishing   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Creative business and projects   Offer special services for elevated welfare and profit   Writing any texts, author of text   Author, innovator, esotericism - Creation   Author, innovator, esotericism - Samples   Author, innovator, esotericism - Contact   Autor, inovátor a esoterik - Tvorba   Autor, inovátor a esoterik - Ukázky   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Innovations - economy - solution - executions   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Esotericism - parapsychology, medicine man, positive energies   Parapsychology - ESP - extra sensory perception   Clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Occultism, spiritism, white and black magic, mystery   Esotericism - astrology, healing, energies - contact   Esoterika, astrologie, léčitelství - kontakt  Cosmic energy - healing and therapy   Elimination competition from market - domination   Increase in sales, marketing, competitivity and profit   Reserve funds - budget solution - economy drive - mints   Capital investing - offer, demand   Consultations and consulting   Autor, inovátor a esoterik - Analýza současného stavu   Autor, inovátor a esoterik - Realizace návrhů a řešení   Autor, inovátor a esoterik - Cena analýzy a realizace   Autor, inovátor a esoterik - Reference   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Author, innovator, esotericism - Analysis of actual status   Author, innovator, esotericism - Realization solutions   Author, innovator, esotericism - Price analysis and realization   Author, innovator, esotericism - Reference   Author, innovator, esotericism - Contact   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně  Otakar Jaluvka sells super car very cheap video clip story  Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Mr.Silver - video clip disco music dance   Materiál s desinfekčním účinkem   Hlavice holicího strojku pro holení více směry   Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Material with desinfection effect   Warheads shaver machine tool for shin any more directions   Apparatus to monitoring, detection and diagnostics rail vehicle and their components on the run   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jaluvka, autor, inovátor a esoterik  Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Inovace - Řešení - Realizace   Inovace, know-how, úspory, řešení, realizace   Technologický skaut   Inovace - projekty   Inovace - řešení - realizace   Esoterika, parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, věštění, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, parapsychologie, biotronika, léčitelství, okultismus   Esoterika, parapsychologie, astrologie, biotronika, léčitelství, okultismus, magie   Autor, inovátor a esoterik - autorská, inovátorská a esoterická činnost   Inovace a inovování - řešení a praktická realizace inovace   Esoterika, psychotronika, biotronika, léčitelství a energie   Autor a inovátor   Inovace, know-how   Know-how, realizace   Oponentura a oponování   Autorská a inovátorská činnost   Vše pro úspěch a rychlé zvýšení zisku   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Esoterika - parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus   Google   Seznam