mezera projects-innovation-and-innovating-know-how-economy-solution-designs-executions mezera projekty-inovace–a-inovování-know-how-úspory-řešení-návrhy–realizace

Řešení pro váš větší úspěch
a rychlé zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti, prosperity a zisku

Inovace

Analýza

Realizace

Cena

Reference

Kontakt

Inovace a inovování - možnosti, způsoby a výsledky - nabídka řešení

Každá čtvrtá firma má nedostatek zakázek a každá pátá má problémy s velkou konkurencí

Inovace je jakákoliv změna, která zvýší užitečnost a unikátnost firmy a jejích produktů nebo služeb pro její zákazníky a přináší efekty v podobě zvýšeného obratu a zisku, zvýšení počtu a věrnosti zákazníků a zvýšení podílu na trhu.

K realizaci inovací se může využit jak výsledků nákladného výzkumu a vývoje, tak i nejrůznějších nápadů a zlepšovacích návrhů, know-how, praktické zavedení drobných i větších zlepšení a změn, dílčích úprav anebo využití patentů, licencí apod.

 

Know-how-inovace-inovování-úspory-úsporné-řešení

 

Rozlišujeme drobná zlepšení a zásadní průlomové změny:

Zlepšování

je zlepšovaný proces, využívající lokálních znalostí a know-how a řešící především lokální problémy (např. výrobu) a předpokládaný přínos je v řádu několika set tisíc až několik miliónů korun (lepší produktivita, úspory, redukce nákladů apod.). Na rozdíl od inovací trvá realizace krátký čas (týdny) a má statisticky až 90% úspěšnost.

Inovace

je proces odpoutání se od současného stavu, využívající globálních znalostí a know-how a řešící průřezový problém (např. produkt, marketing, vývoj, výrobu, logistiku, obchod, úspory) a přínos činí desítky až stovky mil. korun (nové hodnoty, originalita, odlišnost apod.). Realizace trvá delší čas (měsíce) a má statisticky 10% úspěšnost, přínos je však oproti zlepšování naprosto nesrovnatelný.

 

Vlastní proces zlepšování a inovace je proces hledání nových kombinací - prvků, nápadů, procesů a vyžaduje neustálé experimenty, testy a pokusy, přičemž drtivá většina invenčních pokusů je k ničemu, pár nápadů má jistou hodnotu a jen velmi malé procento představuje invenční průlomy.

Proto je třeba zvolit takové cíle, které přinášejí nejvyšší zisk a na ty se zaměřit a zároveň je nutno postupovat v několika směrech a vyzkoušet co možná nejvíce variant. V praxi se však vždy podaří něco zlepšit.

 

inovování-know-how-projekty-inovace–řešení-návrhy–realizace

 

Rozlišujeme tyto hlavní druhy inovací:

• inovace výrobková / produktová - tvoří cca 70 % všech inovací,

• inovace technologická - cca 28 % všech inovací,

• inovace materiálová - cca 2 % všech inovací.

 

Inovace dělíme podle jejich úrovně a rozsahu do osmi stupňů:

• 0. stupeň - obnova původních kvalit / snaha vrátit úroveň výrobního zařízení nebo produktu do původního stavu,

• 1. stupeň - změna kvantity / např. zvýšení nebo snížení počtu zaměstnanců, typů produktů apod.,

• 2. stupeň - adaptace výrobního systému nebo technologického procesu / přesun výroby na výkonnější stroje nebo zvýšení výkonu původních kapacit apod.,

• 3. stupeň - změna kvality produktů / snaha o vylepšení konstrukce výrobku za účelem snížení jeho výrobních nákladů, např. kov nahradí levnější a lehčí plast, netřeba lakovat,

• 4. stupeň - nová varianta produktů / zlepšení produktu zlepšením některých jeho parametrů nebo funkcí, např. lépe hraje, více hřeje,

• 5. stupeň - nová generace produktů / změna jeho významných funkcí, aniž by ale byla změněna jeho koncepce, např. elektronika,

• 6. stupeň - nový druh produktů / uplatnění nové konstrukční koncepce, ale při zachování původního principu, např. horské kolo,

• 7. stupeň - nový rod produktů / zcela nový princip jejich funkce, např. řezání pilou je nahrazeno řezáním laserem apod.

 

know-how-projekty-inovace–řešení-návrhy–realizace-mozek

 

Nečekejte na to, až vás konkurence vyřadí z trhu a buďte připraveni

Využijte výhody včasného řešení inovování a inovace tady a teď a získáte:

• úspory nákladů / materiálů, surovin, energií, pracovníků, prací, dopravy, zkrácení časů, zjednodušení a zefektivnění technologických procesů výroby, prodeje a odbytu,

• zvýšení zisku / obratu, počtu zákazníků a uživatelů, objednávek, produkce, sortimentu, exportu, jakosti, kvality, užitné i estetické hodnoty produktu, bezpečnosti, ekologičnosti apod.,

• vyřešení problémů a potíží / odvrácení možného rizika a ohrožení ztráty zisku, snížení nebo eliminace rizika a ztráty současné pozice nebo vyřazení z trhu,

• jiné výhody / zvýšení konkurenceschopnosti, náskok před konkurencí, vyšší prosperita a prestiž firmy, větší vliv na trhu, vyřazení konkurence z trhu, globální expanze apod.

 

Know-how-inovace-a-inovování-informace-řešení

 

Protože všechno lze udělat a vyřešit lépe, levněji, jednodušeji, rychleji a efektivněji teď

Tato nabídka je výhodná zejména pro ty, kteří potřebují rychle zvýšit svou efektivitu, konkurenceschopnost, prosperitu a zisk a nemají pro to potřebný čas, kapacitu, kreativitu, know-how nebo informace.

Využitím nových originálních nápadů, vizí a know-how lze vyřešit prakticky každý problém, neboť nic není dokonalé a i současná novinka je již zastaralá a lze ji zlepšit.

 

*

Výhodou a předností této nabídky je možnost kombinace a synergie více vzájemně souvisejících činností a jejich současná realizace jedním subjektem, zaručena je i exkluzivita a diskrétnost.

Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase (podle jejich náročnosti), přičemž náklady jsou jen zlomkem toho, čeho lze touto činností získat. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

 

Mapa webu pro rychlé a efektivní řešení zvýšení zisků

Autorská činnost

Inovátorská činnost

Esoterická činnost

Související činnosti

Psaní textů, inovování, esoterika

Inovace - know-how - řešení

Esoterika - astrologie - léčitelství

Vyřazení konkurence z trhu

Autorské psaní - kreativní tvorba

Inovace - inovování - možnosti

ESP - parapsychologie - telepatie

Zvýšení konkurenceschopnosti

Texty odborné - technické - jiné

Know-how - řešení - realizace

Astrologie, jasnovidectví, věštění

Úspory, úsporné řešení, zdroje

Oponentura - oponentní řízení

Zlepšovací návrhy - zlepšování

Léčitelství - energie - biotronika

Investice - nabídky - poptávky

Jiné autorské a kreativní činnosti

Patenty - užitné vzory - ochrany

Okultismus - spiritismus - magie

Konzultace a odborná pomoc

Zvýšení zisku firem - rozcestník

Servis, opravy a úpravy zařízení

Kosmická energie - léčba, terapie

Vymáhání pohledávek on-line

 

Články a odkazy

 

Inovátorská činnost

 

Články a odkazy

Co je důležité o inovování, inovacích a realizaci inovací vědět předem
Řešení problémů společností a firem inovacemi a inovováním
Řešení problémů firem - Jak přežít krizi a zajistit si prosperitu

Inovace - řešení - návrhy - praktická realizace - kreativní řešení
Inovace a know-how - poradenstvi a konzultace - řešení a realizace
Know-how - vývoj, řešení a realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady - know-how - zlepšování - realizace
Instalace - montáž - demontáž - úprava - oprava - udržba - servis

 

Projekty a řešení

Interaktivní televize pro všechny věkové kategorie
Nový projekt - Léčba závislostí pomocí podprahového sdělování
Protipovodňová ochrana

Materiál s desinfekčním účinkem
Ceninový papír a materiál pro výrobu mincí s desinfekčním účinkem
Rychlejší a hladší oholení
Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Patenty a Užitné vzory

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Související činnosti

 

Řešení problémů

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Vyřazení konkurence z trhu a rychlý zisk dominantního postavení na trhu
Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - zdroje úspor
Konzultant - konzultace a konzultování - rychlé řešení - odborná pomoc
Investice a investování, sponzorování a sponzoring - aktuální nabídky a poptávky
Mimosoudní vymáhání pohledávek pro všechny věřitele online

 

Autorská činnost

 

Články a texty

Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka

Scénáře - texty - díla - kreativní tvorba pro všechny subjekty a média
Texty - odborné - texty - technické - texty - reklamní - texty - publikování
Oponentura - oponentní - řízení - oponování - oponent
Autorské projekty - kreativní nápady - návrhy - řešení - realizace
Nabídka činností pro zvýšení konkurenceschopnosti a zisku firem

 

Ukázky kreativní činnosti

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Slogany - reklamní a propagační hesla
Poezie - formální minimalizmus
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

 

Esoterická činnost

 

Výzkum a praxe

Proč oficiální věda prozatím neuznává esoteriku
Esoterika - parapsychologie - astrologie - energie - léčitelství - okultismus - magie
Esoterika - parapsychologie - ESP - mimosmyslové - vnímání - transcendence
Jasnovidectví a věštění - astrologie - numerologie - výklad karet - Tarot
Léčitelství - práce s energiemi - biotronika - bioenergetické pusobení na dálku
Stav zdraví je normálním stavem člověka
Okultismus - spiritismus - bílá magie - černá magie - šamanismus
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie
Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností

 

Inovace

Analýza

Realizace

Cena

Reference

Kontakt

 

email-know-how-projekty-inovace–řešení-návrhy–realizace

 

 

Lokace návštěvníků

 

 

Copyright © 2003-2018 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. [CNW:Counter]

Author, innovative and esoteric activity - author, innovator, esotericism   Author and creative writing - creative creations   Texts - expert, technical, advertising, publishing   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Creative business and projects   Offer special services for elevated welfare and profit   Autor - psaní jakýchkoliv textů   Writing any texts, author of text   Author, innovator, esotericism - Creation   Author, innovator, esotericism - Samples   Author, innovator, esotericism - Contact   Autor, inovátor a esoterik - Tvorba   Autor, inovátor a esoterik - Ukázky   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Innovations - economy - solution - executions   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Services - repairing and adaptation   Esotericism - parapsychology, medicine man, positive energies   Parapsychology - ESP - extra sensory perception   clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Occultism, spiritism, white and black magic, mystery   Esotericism - astrology, healing, energies - contact   Esoterika, astrologie, léčitelství - kontakt  Cosmic energy - healing and therapy   Elimination competition from market - domination   Increase in sales, marketing, competitivity and profit   Reserve funds - budget solution - economy drive - mints   Capital investing - offer, demand   Consultations and consulting   Autor, inovátor a esoterik - Analýza současného stavu   Autor, inovátor a esoterik - Realizace návrhů a řešení   Autor, inovátor a esoterik - Cena analýzy a realizace   Autor, inovátor a esoterik - Reference   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Author, innovator, esotericism - Analysis of actual status   Author, innovator, esotericism - Realization solutions   Author, innovator, esotericism - Price analysis and realization   Author, innovator, esotericism - Reference   Author, innovator, esotericism - Contact   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Materiál s desinfekčním účinkem  Hlavice holicího strojku pro holení více směry  Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jaluvka, autor, inovátor a esoterik  Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Inovace - Řešení - Realizace   Inovace, know-how, úspory, řešení, realizace   Technologický skaut   Inovace - projekty   Inovace - řešení - realizace   Esoterika, parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, věštění, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, parapsychologie, biotronika, léčitelství, okultismus   Esoterika, parapsychologie, astrologie, biotronika, léčitelství, okultismus, magie   Autor, inovátor a esoterik - autorská, inovátorská a esoterická činnost   Inovace a inovování - řešení a praktická realizace inovace   Esoterika, psychotronika, biotronika, léčitelství a energie   Autor a inovátor   Inovace, know-how   Vymáhání pohledávek   Know-how, realizace   Oponentura a oponování   Autorská a inovátorská činnost   Vše pro úspěch a rychlé zvýšení zisku   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Esoterika - parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus   Google   Seznam