mezera defence-intellectual-ownership-new-patents-utility-designs-protect-author-innovator-ideas-visions-projects-designs-solutions-innovations-know-how-economy mezera ochrana-dusevniho-vlastnictvi-nove-patenty-uzitne-vzory-autor-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-inovace-know-how-úspory-realizace

Otakar Jalůvka, autor kreativec esoterik

Ochrana duševního vlastnictví - patenty - užitné vzory - spolupráce

Možnost získání ochrany duševního vlastnictví pro zvýšení konkurenceschopnosti a zisku

Ochrana duševního vlastnictví je nezbytnou součástí kvalitních inovačních procesů

Veškerá hodnotná, jedinečná, unikátní a originální řešení či produkty, suroviny, materiály nebo technologie a technologické postupy, které nám dávají nějakou významnou či výraznou konkurenční výhodu, je nezbytné ochránit před možným okopírováním a využitím (zneužitím) konkurencí.

Využití možností ochrany svého duševního vlastnictví formou Patentu nebo Užitného vzoru je nejjistějším způsobem, jak si ochránit a právně zabezpečit své výhody, investice, náskok před konkurencí, prosperitu a zisk na řadu let dopředu a kdekoliv na světě. Vlastnictví Patentů a Užitných vzorů určuje a zvyšuje hodnotu firmy i jejich produktů.

 

autor-patenty-úspory-řešení-inovace-know-how-realizace

 

Nečekejte na to, až si to ochrání vaše konkurence,

protože všechno lukrativní lze kdykoli okopírovat a využívat

Inovační prostředky nižší úrovně, zejména Zlepšovací návrhy a Know-how, které nemají možnost této ochranu, je velmi obtížné, nejisté a někdy téměř nemožné ochránit je před zvídavou konkurencí a tak mohou být kdykoliv a kýmkoliv zcela legálně okopírovány a využity.

Formy ochrany duševního vlastnictví se volí podle charakteru řešení, jeho úrovně, stupně inovace a podle potřeby a v ČR a EU mají délku právní ochrany před zneužitím u Patentu na 20 let a u Užitného vzoru na 5 (10) let.

Ochrany lze kdykoli prodat nebo převést na jiné subjekty, anebo poskytovat jejich licence (práva na využívání chráněného řešení zájemcům za poplatek).

 

Ochrana duševního vlastnictví, patenty, užitné vzory, spolupráce

 

Využijte výhody ochrany duševního vlastnictví a staňte se lídrem na trhu

Výhody včasného řešení ochrany duševního vlastnictví

Včasné řešení ochrany duševního vlastnictví znamená zvýšení a zajištění konkurenceschopnosti, prosperity a zisků, zisk konkurenční výhody na trhu, zisk časového náskoku před konkurencí, vyřazení konkurence z trhu nebo včasné odvrácení ztráty. Nově a včas získaná chráněná řešení výsledný efekt a zisk znásobí.

Výhodou je možnost využití svého návrhu řešení nebo získání námětu, návrhu i celého řešení či jiné formy spolupráce, např. možnost dotažení a dokončení nápadu do stádia patentovatelnosti a realizace přihlášky.

Dalšími výhodami jsou možnost vzájemné dohody na formě a obsahu spolupráce, pouze osobní jednání a komunikace s jednim subjektem a vzájemná smluvní dohoda o mlčenlivosti, zaručující diskrétnost.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-autor

 

Výhody a přednosti spojení autorských a kreativních činností

Kombinace činností a jejich současná realizace jedním subjektem

 

Výhodou a předností je možnost kombinace vzájemně souvisejících činností z více oblastí a oborů. Současná realizace více činností jedním subjektem zaručuje originalitu, exkluzivitu, rychlost řešení, přímou osobní a neoficiální komunikaci i maximální diskrétnost.

Nové, nekonvenční a originální kreativní nápady, vize, know-how a řešení mohou pomoci vyřešit každý problém. Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase podle jejich náročnosti. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

Je prokázáno, že nic není dokonalé, a i současné řešení nebo novinka na trhu je již zastaralé a lze je kdykoli zlepšit. Všechno lze udělat a vyřešit lépe, rychleji, jednodušeji, levněji a efektivněji. Rozhodnutí je na vás.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-autor-texty-psaní

 

"Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené, zatímco představivost obklopuje celý svět, podněcuje pokrok, dává zrození vývoji." (Albert Einstein)

"To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález." (Albert Einstein)

 

kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-texty-autor-kreativec-psaní

 

Články a odkazy

Články

Nalezen rukopis dosud nikde nezveřejněné básně Petra Bezruče
Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Jak nejlépe prodat obraz a jak za něj dostat nejvyšší cenu

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Oponentury a oponentní řízení - přínos a praktická realizace oponentury
Úspory a úsporné řešení, úsporné opatření, možnosti a zdroje úspor

Inovace a inovování - co je důležité o realizaci inovací vědět předem
Know-how = vím jak - vývoj, řešení a praktická realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady na zlepšování a jejich praktická realizace

Stav zdraví je normálním stavem člověka
Léčitelství - práce s energiemi, biotronika a bioenergetické působení na dálku
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie

Minulost ani budoucnost neexistuje, je pouze věčná přítomnost
Co všechno je v oblasti esoteriky a parapsychologie možné a prokázané
Proč oficiální věda (prozatím) neuznává esoteriku
Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání a transcendence
Jasnovidectví a věštění, předpovídání budoucnosti a prekognice
Okultismus - spiritismus, bílá magie, černá magie, prokletí a woo-doo

 

Odkazy

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Poezie - formální minimalizmus

Slogany - reklamní a propagační hesla
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

Sponzorování a sponzorství - výhody a možnosti investování do sponzoringu  

 

 

email-autor-a-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-know-how-inovace-realizace

 

 

Lokace návštěvníků

 

 

Pro možnost sponzorování uvádím číslo účtu u Equa bank: 1029449201/6100 (IBAN: CZ8861000000001029449201 - NAME: Otakar Jaluvka - BANK: Equa bank - SWIFT/BIC: EQBKCZPP)
VEHUIAHCopyright © 2003-2019 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.

 

Otakar Jaluvka, author and creator - any texts and creative solutions for bigger effect and higher profit.   Otakar Jaluvka, author and creator - any texts and creative solutions for bigger effect and higher profit - Creation   Otakar Jaluvka, author and creator - any texts and creative solutions for bigger effect and higher profit - Samples   Otakar Jaluvka, author and creator - any texts and creative solutions for bigger effect and higher profit - Contact   Otakar Jalůvka, autor a kreativec – řešení pro váš větší úspěch a rychlé zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti, prosperity a zisku   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk - Tvorba   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk - Ukázky   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk - Kontakt   Oponentura, oponování, oponent   Inovace a inovování   Know-how, řešení, ochrana know-how, utajení   Zlepšovací návrhy a zlepšování   Patenty - užitné vzory - ochrany   Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - nové zdroje úspor   Nová metoda řešení skrytých problémů společností a firem   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Reserve funds - budget solution - economy drive - new source of savings   New way solution hidden trouble communities and companies   Astrologie, jasnovidectví, věštění, Tarot   Kosmická energie a její využití v praktickém životě   Léčitelství, terapie, biotronika, práce s energiemi   Okultismus, spiritismus, bílá a černá magie, záhady   Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání - podvědomí   Esoterika, biotronika, léčitelství, okultismus, energie   Clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Cosmic energy - healing and therapy in businesslike life   Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Occultism, spiritism, white and black magic, mystery   Parapsychology - ESP - extra sensory perception - unconscious   Esotericism - parapsychology, medicine man, positive energies   Sponzorování a sponzorství – výhody a možnosti investování do sponzoringu   Sponsoring and sponsorship - benefits and possi investing in sponsorship   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně  Otakar Jaluvka sells super car very cheap video clip story  Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Mr.Silver - video clip disco music dance   Materiál s desinfekčním účinkem   Hlavice holicího strojku pro holení více směry   Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Material with desinfection effect   Warheads shaver machine tool for shin any more directions   Apparatus to monitoring, detection and diagnostics rail vehicle and their components on the run   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Know-how - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Oponentura a oponování - autorská a kreativní činnost - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Autora kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jaluvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jaluvka - author and creator - any texts and creative solutions for bigger effect and higher profit  

html>