mezera negative-driving-opponency-objector-opponent-innovations-know-how-economy mezera oponování-oponent-oponentura-oponentní-řízení-inovace-know-how-úspory

Otakar Jalůvka - řešení pro váš větší úspěch
a rychlé zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti, prosperity a zisku

Autorská činnost

Tvorba

Ukázky

Kontakt

Oponentura - oponentní řízení - oponent - nabídka oponování

Oponentura a oponentní řízení, její význam, cíl, smysl a praktický přínos pro váš zisk

Oponentura je oponentní řízení, při kterém je nezávislými oponenty posuzován projekt, řešení, investice atp. Motivací a cílem oponentury je odhalení nedostatků, objektivní zajištění správnosti, optimalizace a odstranění subjektivních vlivů autorů projektů nebo řešení, které zpravidla projekty a jakékoliv jiné aktivity ve své počáteční podobě obsahují.

Přínos oponentury je nepopiratelný a roste s významem a hodnotou projektu, aktivity nebo výše investice. Rovněž v případě nejistoty správnosti řešení poskytuje oponent nezávislý a nezaujatý pohled zvenčí, konstruktivní kritiku a relevantní informace. V konečném důsledku má oponentura přímý vliv na zvyšování konkurenceschopnosti, prosperity a zisku podnikatelů a firem.

 

oponentura-oponování-oponentní-řízení-know-how-projekty-inovace–řešení-návrhy–realizace

 

Princip, forma a zásady praktické realizace oponentury

Princip oponentury

Oponentura je založena na diskuzi, kdy zadavatel, autor nebo obhájce projektu přesvědčuje oponenta (nebo několik na sobě nezávislých oponentů) o správnosti jeho řešení a postupů a oponent se naopak snaží odhalit slabiny projektu, konkrétní slabá místa, chyby, omyly, subjektivní přístupy, možné varianty vývoje, včetně nástinu těch nejhorších možných scénářů. To umožňuje zadavateli včasnou přípravu reakcí na různé alternativy vývoje a případné krajní situace.

Forma oponentury

Nejúčinnější forma oponentury je týmová spolupráce, kdy několik oponentů jako zainteresovaných odborníků nezávisle na sobě posuzuje projekty a jejich části a společnými silami se snaží o odstranění všech skrytých nedostatků a rizik, které by mohly při jejich praktické realizaci vadit.

Konstruktivní oponentura několika oponentů zvyšuje především objektivitu a významně tak přispívá ke zkvalitnění celého projektu odhalením možných rizik, odstraněním skrytých chyb, slabých míst a eliminací případného následného neúspěchu a vzniku ztrát.

Zásady při realizaci oponentury

Oponent nesmí být zaměstnancem zadavatele, spolupracovníkem na řešení projektu, osobou v příbuzenském vztahu k zadavateli, ani osobou v antagonistickém vztahu k zadavateli oponentury. Oponent by měl mít schopnost orientace v prostředí zadavatele či autorů projektu nebo v problematice řešení.

 

oponentura-oponentní-řízení-oponování-oponent-know-how-projekty-inovace–řešení-návrhy–realizace

 

Oponentní řízení a praktická realizace oponentury pro zvýšení vaší prosperity a zisku

Činnost zadavatele a oponenta v procesu oponentury a oponentního řízení

Oponenturu - oponentní řízení - organizuje zadavatel a taktéž hradí veškeré náklady s ní spojené. Náklady oponenta jsou smluvní, zahrnují čas na seznámení se s případem a vypracováním oponentního posudku plus režijní náklady spojené s oponováním.

Zadavatel odpovídá za včasnou přípravu oponentury, včetně dodání všech písemných podkladů oponentovi (oponentům). V případě více oponentů závěry z oponentury schvaluje oponentní rada složená ze zúčastněných oponentů hlasováním.

Oponent vypracuje k projektu oponentní posudek písemnou formou v dohodnutém termínu a své stanovisko zdůvodní s dostatečnou vypovídací schopností podle zadání. Po úspěšném zvládnutí všech úprav autory projektu by měl finální podobu projektu znovu projít oponent a všechny provedené návrhy změny odsouhlasit. Je pak zcela na autorech, investorech nebo realizátorech projektu, zda budou oponenty navržená doporučení a úpravy respektovat.

 

*

Výhodou a předností této nabídky je možnost kombinace a synergie více vzájemně souvisejících činností a jejich současná realizace jedním subjektem, zaručena je i exkluzivita a diskrétnost.

Přednost mají naléhavé a akutní případy, kde hrozí nebo kde už probíhá nějaká ztráta - rychlá pomoc a rychlé a efektivní řešení již vzniklého či vznikajícího problému nebo situace. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase (podle jejich náročnosti), přičemž náklady jsou jen zlomkem toho, co lze touto činností získat. Rozhodnutí je čistě na vás.

 

Mapa webu pro rychlé a efektivní řešení zvýšení zisků

Autorská činnost

Inovátorská činnost

Esoterická činnost

Související činnosti

Psaní textů, inovování, esoterika

Inovace - know-how - řešení

Esoterika - astrologie - léčitelství

Vyřazení konkurence z trhu

Autorské psaní - kreativní tvorba

Inovace - inovování - možnosti

ESP - parapsychologie - telepatie

Zvýšení konkurenceschopnosti

Texty odborné - technické - jiné

Know-how - řešení - realizace

Astrologie, jasnovidectví, věštění

Úspory, úsporné řešení, zdroje

Oponentura - oponentní řízení

Zlepšovací návrhy - zlepšování

Léčitelství - energie - biotronika

Investice - nabídky - poptávky

Jiné autorské a kreativní činnosti

Patenty - užitné vzory - ochrany

Okultismus - spiritismus - magie

Konzultace a odborná pomoc

Zvýšení zisku firem - rozcestník

Kosmická energie - léčba, terapie

 

Články a odkazy

 

Autorská činnost

 

Články a texty

Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka

Scénáře - texty - díla - kreativní tvorba pro všechny subjekty a média
Texty - odborné - texty - technické - texty - reklamní - texty - publikování
Oponentura - oponentní - řízení - oponování - oponent
Autorské projekty - kreativní nápady - návrhy - řešení - realizace
Nabídka činností pro zvýšení konkurenceschopnosti a zisku firem

 

Ukázky kreativní činnosti

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Slogany - reklamní a propagační hesla
Poezie - formální minimalizmus
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

 

Inovátorská činnost

 

Články a odkazy

Co je důležité o inovování, inovacích a realizaci inovací vědět předem
Řešení problémů společností a firem inovacemi a inovováním
Řešení problémů firem - Jak přežít krizi a zajistit si prosperitu

Inovace - řešení - návrhy - praktická realizace - kreativní řešení
Inovace a know-how - poradenstvi a konzultace - řešení a realizace
Know-how - vývoj, řešení a realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady - know-how - zlepšování - realizace

 

Projekty a řešení

Interaktivní televize pro všechny věkové kategorie
Nový projekt - Léčba závislostí pomocí podprahového sdělování
Protipovodňová ochrana

Materiál s desinfekčním účinkem
Ceninový papír a materiál pro výrobu mincí s desinfekčním účinkem
Rychlejší a hladší oholení
Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Patenty a Užitné vzory

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Esoterická činnost

 

Výzkum a praxe

Proč oficiální věda prozatím neuznává esoteriku
Esoterika - parapsychologie - astrologie - energie - léčitelství - okultismus - magie
Esoterika - parapsychologie - ESP - mimosmyslové - vnímání - transcendence
Jasnovidectví a věštění - astrologie - numerologie - výklad karet - Tarot
Léčitelství - práce s energiemi - biotronika - bioenergetické pusobení na dálku
Stav zdraví je normálním stavem člověka
Okultismus - spiritismus - bílá magie - černá magie - šamanismus
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie
Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností

 

Související činnosti

 

Řešení problémů

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Vyřazení konkurence z trhu a rychlý zisk dominantního postavení na trhu
Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - zdroje úspor
Konzultant - konzultace a konzultování - rychlé řešení - odborná pomoc
Investice a investování, sponzorování a sponzoring - aktuální nabídky a poptávky

 

Autorská činnost

Tvorba

Ukázky

Kontakt

 

email-know-how-projekty-inovace–řešení-návrhy–realizace

 

 

Lokace návštěvníků

 

 

Copyright © 2003-2018 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. [CNW:Counter]

Author, innovative and esoteric activity - author, innovator, esotericism   Author and creative writing - creative creations   Texts - expert, technical, advertising, publishing   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Creative business and projects   Offer special services for elevated welfare and profit   Writing any texts, author of text   Author, innovator, esotericism - Creation   Author, innovator, esotericism - Samples   Author, innovator, esotericism - Contact   Autor, inovátor a esoterik - Tvorba   Autor, inovátor a esoterik - Ukázky   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Innovations - economy - solution - executions   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Esotericism - parapsychology, medicine man, positive energies   Parapsychology - ESP - extra sensory perception   clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Occultism, spiritism, white and black magic, mystery   Esotericism - astrology, healing, energies - contact   Esoterika, astrologie, léčitelství - kontakt  Cosmic energy - healing and therapy   Elimination competition from market - domination   Increase in sales, marketing, competitivity and profit   Reserve funds - budget solution - economy drive - mints   Capital investing - offer, demand   Consultations and consulting   Autor, inovátor a esoterik - Analýza současného stavu   Autor, inovátor a esoterik - Realizace návrhů a řešení   Autor, inovátor a esoterik - Cena analýzy a realizace   Autor, inovátor a esoterik - Reference   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Author, innovator, esotericism - Analysis of actual status   Author, innovator, esotericism - Realization solutions   Author, innovator, esotericism - Price analysis and realization   Author, innovator, esotericism - Reference   Author, innovator, esotericism - Contact   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně  Otakar Jaluvka sells super car very cheap video clip story  Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Mr.Silver - video clip disco music dance   Materiál s desinfekčním účinkem   Hlavice holicího strojku pro holení více směry   Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Material with desinfection effect   Warheads shaver machine tool for shin any more directions   Apparatus to monitoring, detection and diagnostics rail vehicle and their components on the run   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jaluvka, autor, inovátor a esoterik  Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Inovace - Řešení - Realizace   Inovace, know-how, úspory, řešení, realizace   Technologický skaut   Inovace - projekty   Inovace - řešení - realizace   Esoterika, parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, věštění, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, parapsychologie, biotronika, léčitelství, okultismus   Esoterika, parapsychologie, astrologie, biotronika, léčitelství, okultismus, magie   Autor, inovátor a esoterik - autorská, inovátorská a esoterická činnost   Inovace a inovování - řešení a praktická realizace inovace   Esoterika, psychotronika, biotronika, léčitelství a energie   Autor a inovátor   Inovace, know-how   Know-how, realizace   Oponentura a oponování   Autorská a inovátorská činnost   Vše pro úspěch a rychlé zvýšení zisku   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Esoterika - parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus   Google   Seznam