mezera reserve-funds-budget-solution-new-economy-new-source-of-savings-author-innovator-ideas-visions-projects-designs-solutions-innovations-know-how-economy mezera uspory-usporne-reseni-usporne-opatreni-uspory-nové-zdroje-úspor-autor-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-inovace-know-how-úspory-realizace

Otakar Jalůvka, autor kreativec esoterik

Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - nové zdroje úspor

Úspory jsou nezbytnou součástí procesu zvyšování konkurenceschopnosti a zisku

Pro zvýšení a zajištění konkurenceschopnosti, prosperity a zisku je nezbytné snížení cen produktů a služeb, neboť pro zákazníky a koncové spotřebitele je rozhodující především jejich cena a je tedy nutné snížit výrobní, prodejní nebo jiné náklady.

Snížení nákladů můžeme dosáhnout úsporou, úsporným řešením nebo úsporným opatřením, zavedeným do praxe na základě analýzy, vyhledání a odhalení skrytých možností a rezerv ve všech možných oblastech, a to i bez dalších větších nákladů a investic.

Výrazných úspor můžeme dosáhnout zejména snížením nákladů v oblasti materiálů, surovin, energií, zaměstnanců, zjednodušením a zefektivněním technologických procesů výroby, odbytu, prodeje, konstrukční změnou produktu apod.

 

úspory, úsporné řešení, úsporné opatření

 

Zdroje úspor jsou v zefektivnění produkce snížením nákladů na výrobu a odbyt:

 

zvýšení produktivity / technické zlepšení, změna konstrukce, procesu, postupu, inovace, know-how,

nižší náklady produkce / lepší využití kapacit, energií a personálu, úspory materiálu, dopravy a odbytu,

jiné řešení podle možností / využití skrytých možností produkce a odbytu, vyřazení konkurence z trhu.

 

Know-how-inovace-úspory-úsporné-řešení

 

Oblasti řešení úsporných opatření a skryté zdroje významných úspor jsou například:

produkty / konstrukční řešení produktu, sloučení funkcí, zjednodušení, zmenšení počtu komponentů, úprava parametrů, inovace produktu nebo služby,

výrobní náklady / produktivnější technologie výroby, postupy, procesy, operace, automatizace, robotizace, hi-tech, zpracování, montáž, povrchová úprava, obal,

materiály a suroviny / menší spotřeba, efektivnější využití, náhrady, náhražky, subdodávky, vlastní zdroje, levnější suroviny, hmoty, média, materiály, komponenty,

energie / snížení spotřeby, změna, hospodárný provoz, zamezení úniku a plýtvání, energeticky méně náročné technologické postupy a procesy, méně operací a kratší,

personál / nahrazení pracovní síly zavedením mechanizace, automatizace a robotizace do praxe, sloučení funkcí, využití pracovní doby a času, racionalizace,

odbyt a prodej / zjednodušení a zefektivnění distribuce, prodej, odbyt, doprava, skladování, reklamace, instalace, údržba, opravy, servis, recyklace,

jiné zdroje úspor / komunikace, reklama, výrobní prostředky, využití technologie, stroje a zařízení, budovy, provozy, pozemky, využití zařízení netradičním způsobem.

 

Oblasti a zdroje se mění podle potřeb zadavatele, podle jeho specifických a konkrétních požadavků a situace.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-autor-úspory

 

Výhody a přednosti spojení autorských a kreativních činností

Kombinace činností a jejich současná realizace jedním subjektem

 

Výhodou a předností je možnost kombinace vzájemně souvisejících činností z více oblastí a oborů. Současná realizace více činností jedním subjektem zaručuje originalitu, exkluzivitu, rychlost řešení, přímou osobní a neoficiální komunikaci i maximální diskrétnost.

Nové, nekonvenční a originální kreativní nápady, vize, know-how a řešení mohou pomoci vyřešit každý problém. Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase podle jejich náročnosti. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

Je prokázáno, že nic není dokonalé, a i současné řešení nebo novinka na trhu je již zastaralé a lze je kdykoli zlepšit. Všechno lze udělat a vyřešit lépe, rychleji, jednodušeji, levněji a efektivněji. Rozhodnutí je na vás.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-autor-texty-psaní

 

"Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené, zatímco představivost obklopuje celý svět, podněcuje pokrok, dává zrození vývoji." (Albert Einstein)

"To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález." (Albert Einstein)

 

kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-texty-autor-kreativec-psaní

 

Články a odkazy

Články

Nalezen rukopis dosud nikde nezveřejněné básně Petra Bezruče
Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Jak nejlépe prodat obraz a jak za něj dostat nejvyšší cenu

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Oponentury a oponentní řízení - přínos a praktická realizace oponentury
Úspory a úsporné řešení, úsporné opatření, možnosti a zdroje úspor

Inovace a inovování - co je důležité o realizaci inovací vědět předem
Know-how = vím jak - vývoj, řešení a praktická realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady na zlepšování a jejich praktická realizace

Stav zdraví je normálním stavem člověka
Léčitelství - práce s energiemi, biotronika a bioenergetické působení na dálku
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie

Minulost ani budoucnost neexistuje, je pouze věčná přítomnost
Co všechno je v oblasti esoteriky a parapsychologie možné a prokázané
Proč oficiální věda (prozatím) neuznává esoteriku
Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání a transcendence
Jasnovidectví a věštění, předpovídání budoucnosti a prekognice
Okultismus - spiritismus, bílá magie, černá magie, prokletí a woo-doo

 

Odkazy

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Poezie - formální minimalizmus

Slogany - reklamní a propagační hesla
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

Sponzorování a sponzorství - výhody a možnosti investování do sponzoringu  

 

 

email-autor-a-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-know-how-inovace-realizace

 

 

Lokace návštěvníků

 

 

Pro možnost sponzorování uvádím číslo účtu u Equa bank: 1029449201/6100 (IBAN: CZ8861000000001029449201 - NAME: Otakar Jaluvka - BANK: Equa bank - SWIFT/BIC: EQBKCZPP)
VEHUIAHCopyright © 2003-2019 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.

 

Otakar Jaluvka, author and creator - any texts and creative solutions for bigger effect and higher profit.   Otakar Jaluvka, author and creator - any texts and creative solutions for bigger effect and higher profit - Creation   Otakar Jaluvka, author and creator - any texts and creative solutions for bigger effect and higher profit - Samples   Otakar Jaluvka, author and creator - any texts and creative solutions for bigger effect and higher profit - Contact   Otakar Jalůvka, autor a kreativec – řešení pro váš větší úspěch a rychlé zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti, prosperity a zisku   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk - Tvorba   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk - Ukázky   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk - Kontakt   Oponentura, oponování, oponent   Inovace a inovování   Know-how, řešení, ochrana know-how, utajení   Zlepšovací návrhy a zlepšování   Patenty - užitné vzory - ochrany   Úspory - úsporné řešení - úsporná opatření - nové zdroje úspor   Nová metoda řešení skrytých problémů společností a firem   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Reserve funds - budget solution - economy drive - new source of savings   New way solution hidden trouble communities and companies   Astrologie, jasnovidectví, věštění, Tarot   Kosmická energie a její využití v praktickém životě   Léčitelství, terapie, biotronika, práce s energiemi   Okultismus, spiritismus, bílá a černá magie, záhady   Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání - podvědomí   Esoterika, biotronika, léčitelství, okultismus, energie   Clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Cosmic energy - healing and therapy in businesslike life   Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Occultism, spiritism, white and black magic, mystery   Parapsychology - ESP - extra sensory perception - unconscious   Esotericism - parapsychology, medicine man, positive energies   Sponzorování a sponzorství – výhody a možnosti investování do sponzoringu   Sponsoring and sponsorship - benefits and possi investing in sponsorship   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně  Otakar Jaluvka sells super car very cheap video clip story  Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Mr.Silver - video clip disco music dance   Materiál s desinfekčním účinkem   Hlavice holicího strojku pro holení více směry   Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Material with desinfection effect   Warheads shaver machine tool for shin any more directions   Apparatus to monitoring, detection and diagnostics rail vehicle and their components on the run   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Know-how - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Oponentura a oponování - autorská a kreativní činnost - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Autora kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jaluvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jaluvka - author and creator - any texts and creative solutions for bigger effect and higher profit  

html>