mezera Ideas-solution-projects-texts-scenarios-innovations mezera Nápady-řešení-projekty-texty-scénáře-poezie-inovace

Otakar Jalůvka - řešení pro váš větší úspěch
a rychlé zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti, prosperity a zisku

Autorská činnost

Tvorba

Ukázky

Kontakt

Tvorba / scénáře - texty - poezie - slogany - články - projekty

Scénáře (výběr)

(texty nemusí vždy vyjadřovat názory autora)

 

VETERANDISKO I (1987)

Retrospektivní audiovizuální pořad s použitím autentické dobové techniky a originálních nahrávek, mapující vznik a historii naší populární hudby prvé poloviny dvacátého století, včetně její symbiózy s divadlem i filmem (Osvobozené divadlo V+W atd.). Spoluautor námětu i scénáře, dramaturg, spolurežisér a moderátor.

ukázka...

 

autor-díla-scénáře-disco-diskotéka-scenárista-gramofon-phonograph

 

VETERANDISCO II (1988)

Další audiovizuální pořad s použitím originální dobové techniky a autentických záznamů, věnovaný osobnostem, které se nejvýrazněji zapsaly do historie naší moderní populární hudby. Spoluautor námětu a scénáře, dramaturg, spolurežisér i moderátor.

ukázka...

ZATOULANÍ BÁSNÍCI, ANEB POEZIE V HUDBĚ (1989)

Díl I. - Josef Kainar. Komponovaný audiovizuální pořad, věnovaný jeho zhudebněným básnickým textům v podání různých interpretů, žánrů a hudebních stylů. Autor námětu i scénáře, dramaturg, režisér i moderátor.

ukázka...

 

film-autor-díla-scénáře-scénárista-filmy

 

VŠICHNI STEJNĚ SKONČÍ V POSTELI, ANEB PRVNÍ PŮVODNÍ ČESKÁ EROTICKÁ KOMEDIE (1998)

Filmová adaptace vlastní stejnojmenné literární předlohy - povídky ze součastnosti (1997). Celovečerní film. Vše se děje za komických okolností a s nadhledem. Autor námětu, scénáře i literární předlohy - povídky.

ukázka...

 

kozy-dudy-poprsí-bradavky-kočky-holky-baby-vánoce-dárky

 

ANTÉNA (1999)

Epizoda ze seriálu "Tak jde život" z cyklu krátkých komických příběhů beze slov - grotesek ze současnosti, zachycujících život kolem nás. Tento díl je o tom, co všechno může způsobit taková porucha... Spoluautor projektu "Tak jde život", spoluautor námětu i scénáře.

ukázka...

HUSA (2000)

Epizoda ze seriálu "Tak jde život" - krátký, hluboce lidský, groteskní až morbidní příběh ze současnosti o tom, že každá, byť i zdánlivě neřešitelná situace má řešení, pokud se však hledá a nachází... Autor literární předlohy - povídky, autor námětu i scénáře. Rozepsáno více námětů a pokračování.

ukázka...

 

autor-díla-literární-předloha-povídka-autor-námětu-scénáře

 

ŘEKA VZPOMÍNEK (2005)

Současný romanticko-dramatický letní příběh, inspirovaný skutečnými událostmi. Filmová adaptace příběhu dvou mladých lidí. Autor literární předlohy - "Řeka vzpomínek" (2001), spoluautor námětu i autor scénáře. Na hudbu k tomuto filmu napsal i pár písňových textů ("Mr.Silver" a "Láska v nás").

ukázka...

POMNĚNKY (2014)

Filmová adaptace stejnojmenné literární předlohy (2001). Romantickodramatický letní příběh ze současnosti o cestách několika mladých lidí za štěstím a úspěchem. Celovečerní film, jehož závěr je záměrně zpracován tak, aby poskytl prostor pro další připravované volné pokračování příběhu. Autor literární předlohy - "Pomněnky" (2001), autor námětu i scénáře.

ukázka...

 

texty-písní-písně-skladby-hudba-autor-díla-tvorba

 

Texty (výběr)

(texty nemusí vždy vyjadřovat názory autora)

 

DEJ MI! (4/4, rock, hard rock, metal)

ukázka...

ŽÁR! (4/4, punk, rock, hardrock, metal)

ukázka...

 

autor-díla-alkohol-textař-texty

 

ŽÍZNIVEJ BILL (3/4, country rock, bluegrass)

ukázka...

NOČNÍ (4/4, slow rock, hard rock, metal)

ukázka...

 

autor-díla-texty-text-dáma-poesie-kouření-cigárko-poezie-výběr

 

Poezie (výběr)

 

MY

ukázka...

SMOG

ukázka...

HRA

ukázka...

POHŘEBNÍ

ukázka...

 

autor-díla-tvorba-texty-slogany-reklama-motta-hesla-výběr

 

Aforizmy (výběr)

 

Kdyby všechny děti poslouchaly a kopírovaly své rodiče, dodnes bychom žili na stromech.

Kdo pracuje od krku dolů, může se umazat. Kdo pracuje od krku nahoru, může zbohatnout.

Je lepší být sám, než ve špatné společnosti.

I slunce, tak zářící a hřejivé, má své skvrny.

Peníze nám umožňují lépe snášet chudobu.

Ani orel nic neuloví, pokud se mu nedovolí vzlétnout.

Vítězství je pocta, ale porážka neznamená hanbu.

Hlavu máme na to, abychom nemuseli nosit starosti na ramenou.

Pomocnou ruku nalezneme na konci svého ramene.

Člověk si nejvíc váží toho, co si musel vydobýt, a to tím víc, čím to bylo těžší.

Zadarmo zpívají akorát ptáci.

Normální lidé jsou zavřeni v blázincích a blázni jsou na svobodě.

Čím více se mluví, tím méně se myslí.

Kdo seje hustě, sklízí tence.

Láska je matkou bolesti.

Jen ten, kdo prohrává, má v Čechách kamarády.

Když nemůžeš - musíš!

Za každé štěstí se platí, a ta cena je vysoká.

Neúspěch je pouze další úsek cesty k cíli.

Jakmile přestanete něco zlepšovat, začne se to zhoršovat.

Existence vzájemného vztahu je podmíněna ochotou obou stran stavět na tom, co je spojuje, nikoliv na tom, co je rozděluje.

Očekáváme-li nepříznivý výsledek, dočkáme se ho.

Peníze se půjčují zásadně od pesimistů. Ti nepočítají s tím, že je dostanou zpět.

Gól je vždy způsoben chybou.

Mluviti stříbro, mysleti zlato.

Většina lidí chápe svůj život pouze jako biologický proces mezi narozením a smrtí.

Budoucnost je to, v čem strávíme zbytek života.

Mnozí lidé čtou jen proto, aby nemuseli myslet.

Čím více slov, tím méně smyslu.

Kdo nedává lásku celou, nedává nic.

Celý život studuji, abych nakonec hloupě umřel.

Jen anglický trávník a anglický gentleman se denně holí.

Co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra.

Co je pravda, to dokázat nelze. Co pravda není, to lze dokázat lehce.

Kontrolou nad příčinou vzniká kontrola nad následkem.

Polovina úspěchu řešení každého problému spočívá v jeho správné definici.

 

reklama-autor-díla-texty-aforizmy-aforismy-výběr

 

Slogany (výběr)

 

Vodka PUSHKIN – vodka, která píše!

 

Je radostí a požitkem nechat se vyhodit na dlažbu značky BETA!

 

Ke každé botě BAŤA - druhá bota zdarma!

 

Umírá s úsměvem - je pojištěn u ČESKÉ POJIŠŤOVNY!

 

autor-díla-tvorba-projekty-řešení-projekt-článek-články

 

Články (výběr)

 

KAM SPĚJE SOUČASNÁ SPOLEČNOST

Proč klesá kulturní a estetická úroveň současné populace

Každá společnost se skládá z větší části průměrných až podprůměrných jedinců (inteligence, genetická výbava, schopnosti, sociální původ, vzdělání apod.) a menší části nadprůměrných jedinců, přičemž tvůrčích jedinců-umělců je jen pár a to jsou ti, kteří svou nespokojenost projevují veřejně.

ukázka...

KRÁSA, ANEB CO JE KRÁSNÉ A CO NENÍ KRÁSNÉ

Ačkoliv je slovo „krása“ abstraktním pojmem, stále se nalézají nic nechápající jedinci, snažící se tomuto slovu dát nějaký, většinou však svůj obsah a také se jej snaží nějak blíže konkretizovat, bohužel vždy směrem ke svému subjektivnímu, dle svého názoru však tomu nejlepšímu a nejvytříbenějšímu vkusu. Není známo, kdo jim dal právo určovat co je krása a co je krásné a co není krásné. Zřejmě asi pouze oni sami se cítí být těmi vyvolenými.

ukázka...

CENY OBRAZŮ A JINÝCH VÝTVARNÝCH DĚL A JEJICH OCEŇOVÁNÍ

Metodika a kritéria pro stanovení cen obrazů, grafických listů, plastik a jiných výtvarných a uměleckých vizuálně vnímaných děl

Cena neboli hodnota výtvarného díla je umělecká a tržní. Tyto ceny se mohou velmi lišit. Cena je taktéž vnímána čistě subjektivně a odvíjí se od úrovně schopnosti chápání a vnímání posuzovatele a taktéž i od míry jeho vkusu, praxe a zkušeností.

ukázka...

 

autor-díla-František-Ringo-Čech-obraz-Zvířátka-obdivují-píču-malíř

 

Projekty (výběr)

INTERAKTIVNÍ TELEVIZE PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE (2006)

Projekt "Interaktivní televize pro všechny věkové kategorie" je projekt vhodný pro kabelové, pozemní i internetové šíření. Včetně zajištění programové struktury a originální myšlenky systému výroby obsahové náplně programů. Toto řešení je autorsky chráněno.

ukázka...

CENINOVÝ PAPÍR A MATERIÁL PRO VÝROBU MINCÍ S DESINFEKČNÍM ÚČINKEM (2012)

Řešení problematiky hygieny při styku a manipulaci s oběživem a ceninami. Zlepšení tohoto stavu použitím materiálů s desinfekčním účinkem, a to již při jejich výrobě. Toto technické řešení je chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví.

ukázka...

 

autor-díla-texty-projekt-Řešení-problematiky-hygieny-materiály-s-desinfekčním-účinkem

 

MATERIÁL S DESINFEKČNÍM ÚČINKEM (2012)

Řešení problematiky hygieny každodenního styku celé populace s různými předměty denní potřeby a předměty, jež nás obklopují a kterých se často dotýká mnoho osob, včetně dětí. Toto technické řešení je chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví.

ukázka...

RYCHLEJŠÍ A HLADŠÍ OHOLENÍ (2012)

Řešení se týká konstrukčního uspořádání hlavice holicího strojku. Holicí hlavice má na jedné holicí ploše řezné břity orientované více směry. Toto technické řešení je chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví

ukázka...

 

autor-díla-texty-projekt-ochrana-povodně-voda-povodeň-autor-řešení-záplavy

 

ZAŘÍZENÍ K MONITORINGU, DETEKCI A DIAGNOSTICE DRÁŽNÍCH VOZIDEL A JEJICH KOMPONENTŮ ZA JÍZDY (2012)

Technické řešení se týká monitoringu, detekce a diagnostiky drážních vozidel pozemních, podzemních i nadzemních drah a jejich komponentů za jízdy. Toto technické řešení je chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví.

ukázka...

OCHRANA ČÁSTÍ ÚZEMÍ OHROŽENÉHO ČASTÝMI POVODNĚMI NEBO ZÁPLAVAMI (2013)

Originální řešení snížení a regulace hladiny vodního toku v úseku ohroženém povodní a záplavou použitím zařízení, které zrychluje průtok vodního toku chráněným územím. Autor projektu a řešení.

ukázka...

 

autor-ukázky-know-how-projekty-inovace–řešení-návrhy–realizace

 

LÉČBA ZÁVISLOSTÍ POMOCÍ PODPRAHOVÉHO SDĚLOVÁNÍ (2014)

Léčba je určená pro část populace ohroženou nejrůznějšími negativními návyky a závislostmi, podstata léčby je založena na vystavení léčených osob působení podprahových signálů. Autor projektu a řešení.

ukázka...

KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB V OBLASTECH KRITICKÉ INFRASTRUKTURY (2015)

Skenování, sběr, uchovávání a vyhodnocování potřebných a užitečných informací směřující k prevenci, předcházení a řešení současných, budoucích a náhle vzniklých kritických situací. Autor projektu a řešení.

ukázka...

 

esoterika-autor-ukázky-know-how-projekty-inovace-řešení-návrhy-realizace

 

ESOTERIKA - PSYCHOTRONIKA, ASTROLOGIE, BIOTRONIKA, LÉČITELSTVÍ, ENERGIE (PRŮBĚŽNĚ)

Senzibilita, schopnosti, výsledky výzkumu, praxe a zkušenosti z různých oblastí esoteriky pomáhají při hledání a nalézání souvislostí a také i při řešení nejrůznějších problémů, potřeb, přání, záhad a otázek. Autor a realizátor praktických řešení.

ukázka...

 

*

Výhodou a předností této nabídky je možnost kombinace a synergie více vzájemně souvisejících činností a jejich současná realizace. Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase podle jejich náročnosti. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

 

Mapa webu pro rychlé a efektivní řešení zvýšení zisků

Autorská činnost

Inovátorská činnost

Esoterická činnost

Související činnosti

Psaní textů, inovování, esoterika

Inovace - know-how - řešení

Esoterika - astrologie - léčitelství

Vyřazení konkurence z trhu

Autorské psaní - kreativní tvorba

Inovace - inovování - možnosti

ESP - parapsychologie - telepatie

Zvýšení konkurenceschopnosti

Texty odborné - technické - jiné

Know-how - řešení - realizace

Astrologie, jasnovidectví, věštění

Úspory, úsporné řešení, zdroje

Oponentura - oponentní řízení

Zlepšovací návrhy - zlepšování

Léčitelství - energie - biotronika

Investice - nabídky - poptávky

Jiné autorské a kreativní činnosti

Patenty - užitné vzory - ochrany

Okultismus - spiritismus - magie

Konzultace a odborná pomoc

Zvýšení zisku firem - rozcestník

Kosmická energie - léčba, terapie

 

Články a odkazy

 

Autorská činnost

 

Články a texty

Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka

Scénáře - texty - díla - kreativní tvorba pro všechny subjekty a média
Texty - odborné - texty - technické - texty - reklamní - texty - publikování
Oponentura - oponentní - řízení - oponování - oponent
Autorské projekty - kreativní nápady - návrhy - řešení - realizace
Nabídka činností pro zvýšení konkurenceschopnosti a zisku firem

 

Ukázky kreativní činnosti

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Slogany - reklamní a propagační hesla
Poezie - formální minimalizmus
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

 

Inovátorská činnost

 

Články a odkazy

Co je důležité o inovování, inovacích a realizaci inovací vědět předem
Řešení problémů společností a firem inovacemi a inovováním
Řešení problémů firem - Jak přežít krizi a zajistit si prosperitu

Inovace - řešení - návrhy - praktická realizace - kreativní řešení
Inovace a know-how - poradenstvi a konzultace - řešení a realizace
Know-how - vývoj, řešení a realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady - know-how - zlepšování - realizace

 

Projekty a řešení

Interaktivní televize pro všechny věkové kategorie
Nový projekt - Léčba závislostí pomocí podprahového sdělování
Protipovodňová ochrana

Materiál s desinfekčním účinkem
Ceninový papír a materiál pro výrobu mincí s desinfekčním účinkem
Rychlejší a hladší oholení
Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Patenty a Užitné vzory

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Esoterická činnost

 

Výzkum a praxe

Proč oficiální věda prozatím neuznává esoteriku
Esoterika - parapsychologie - astrologie - energie - léčitelství - okultismus - magie
Esoterika - parapsychologie - ESP - mimosmyslové - vnímání - transcendence
Jasnovidectví a věštění - astrologie - numerologie - výklad karet - Tarot
Léčitelství - práce s energiemi - biotronika - bioenergetické pusobení na dálku
Stav zdraví je normálním stavem člověka
Okultismus - spiritismus - bílá magie - černá magie - šamanismus
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie
Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností

 

Související činnosti

 

Řešení problémů

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Vyřazení konkurence z trhu a rychlý zisk dominantního postavení na trhu
Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - zdroje úspor
Konzultant - konzultace a konzultování - rychlé řešení - odborná pomoc
Investice a investování, sponzorování a sponzoring - aktuální nabídky a poptávky

 

Autorská činnost

Tvorba

Ukázky

Kontakt

 

mailto-email-autor-a-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-inovace-know-how-realizace

 

 

Lokace návštěvníků

 

 

Copyright © 2003-2018 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. [CNW:Counter]

Author, innovative and esoteric activity - author, innovator, esotericism   Author and creative writing - creative creations   Texts - expert, technical, advertising, publishing   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Creative business and projects   Offer special services for elevated welfare and profit   Writing any texts, author of text   Author, innovator, esotericism - Creation   Author, innovator, esotericism - Samples   Author, innovator, esotericism - Contact   Autor, inovátor a esoterik - Tvorba   Autor, inovátor a esoterik - Ukázky   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Innovations - economy - solution - executions   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Esotericism - parapsychology, medicine man, positive energies   Parapsychology - ESP - extra sensory perception   clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Occultism, spiritism, white and black magic, mystery   Esotericism - astrology, healing, energies - contact   Esoterika, astrologie, léčitelství - kontakt  Cosmic energy - healing and therapy   Elimination competition from market - domination   Increase in sales, marketing, competitivity and profit   Reserve funds - budget solution - economy drive - mints   Capital investing - offer, demand   Consultations and consulting   Autor, inovátor a esoterik - Analýza současného stavu   Autor, inovátor a esoterik - Realizace návrhů a řešení   Autor, inovátor a esoterik - Cena analýzy a realizace   Autor, inovátor a esoterik - Reference   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Author, innovator, esotericism - Analysis of actual status   Author, innovator, esotericism - Realization solutions   Author, innovator, esotericism - Price analysis and realization   Author, innovator, esotericism - Reference   Author, innovator, esotericism - Contact   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně  Otakar Jaluvka sells super car very cheap video clip story  Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Mr.Silver - video clip disco music dance   Materiál s desinfekčním účinkem   Hlavice holicího strojku pro holení více směry   Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Material with desinfection effect   Warheads shaver machine tool for shin any more directions   Apparatus to monitoring, detection and diagnostics rail vehicle and their components on the run   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jaluvka, autor, inovátor a esoterik  Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Inovace - Řešení - Realizace   Inovace, know-how, úspory, řešení, realizace   Technologický skaut   Inovace - projekty   Inovace - řešení - realizace   Esoterika, parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, věštění, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, parapsychologie, biotronika, léčitelství, okultismus   Esoterika, parapsychologie, astrologie, biotronika, léčitelství, okultismus, magie   Autor, inovátor a esoterik - autorská, inovátorská a esoterická činnost   Inovace a inovování - řešení a praktická realizace inovace   Esoterika, psychotronika, biotronika, léčitelství a energie   Autor a inovátor   Inovace, know-how   Know-how, realizace   Oponentura a oponování   Autorská a inovátorská činnost   Vše pro úspěch a rychlé zvýšení zisku   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Esoterika - parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus   Google   Seznam