mezera author-ideas-solution-projects-texts-scenarios-innovations-esotericism mezera autor-nápady-řešení-projekty-texty-scénáře-poezie-inovace-esoterika

Otakar Almatir Jalůvka – jakékoli autorské a odborné texty

Tvorba / scénáře - texty - poezie - slogany - články - projekty - řešení

Scénáře (výběr)

(texty nemusí vždy vyjadřovat názory autora)

 

VETERANDISKO I (1987)

Retrospektivní audiovizuální pořad s použitím autentické dobové techniky a originálních nahrávek, mapující vznik a historii naší populární hudby prvé poloviny dvacátého století, včetně její symbiózy s divadlem i filmem (Osvobozené divadlo V+W atd.). Spoluautor námětu i scénáře, dramaturg, spolurežisér a moderátor.

ukázka...

 

autor-díla-scénáře-disco-diskotéka-scenárista-gramofon-phonograph

 

VETERANDISCO II (1988)

Další audiovizuální pořad s použitím originální dobové techniky a autentických záznamů, věnovaný osobnostem, které se nejvýrazněji zapsaly do historie naší moderní populární hudby. Spoluautor námětu a scénáře, dramaturg, spolurežisér i moderátor.

ukázka...

ZATOULANÍ BÁSNÍCI, ANEB POEZIE V HUDBĚ (1989)

Díl I. - Josef Kainar. Komponovaný audiovizuální pořad, věnovaný jeho zhudebněným básnickým textům v podání různých interpretů, žánrů a hudebních stylů. Autor námětu i scénáře, dramaturg, režisér i moderátor.

ukázka...

 

film-autor-díla-scénáře-scénárista-filmy

 

VŠICHNI STEJNĚ SKONČÍ V POSTELI, ANEB PRVNÍ PŮVODNÍ ČESKÁ EROTICKÁ KOMEDIE (1998)

Filmová adaptace vlastní stejnojmenné literární předlohy - povídky ze součastnosti (1997). Celovečerní film. Vše se děje za komických okolností a s nadhledem. Autor námětu, scénáře i literární předlohy - povídky.

ukázka...

 

kozy-dudy-poprsí-bradavky-kočky-holky-baby-vánoce-dárky

 

ANTÉNA (1999)

Epizoda ze seriálu "Tak jde život" z cyklu krátkých komických příběhů beze slov - grotesek ze současnosti, zachycujících život kolem nás. Tento díl je o tom, co všechno může způsobit taková porucha... Spoluautor projektu "Tak jde život", spoluautor námětu i scénáře.

ukázka...

HUSA (2000)

Epizoda ze seriálu "Tak jde život" - krátký, hluboce lidský, groteskní až morbidní příběh ze současnosti o tom, že každá, byť i zdánlivě neřešitelná situace má řešení, pokud se však hledá a nachází... Autor literární předlohy - povídky, autor námětu i scénáře. Rozepsáno více námětů a pokračování.

ukázka...

 

autor-díla-literární-předloha-povídka-autor-námětu-scénáře

 

ŘEKA VZPOMÍNEK (2005)

Současný, romanticko-dramatický letní příběh, inspirovaný skutečnými událostmi. Filmová adaptace příběhu dvou mladých lidí. Autor literární předlohy "Řeka vzpomínek" (2001) a scénáře. Na hudbu k tomuto filmu napsal i pár písňových textů ("Mr. Silver" a "Láska v nás"). ukázka...

ukázka...

POMNĚNKY (2019)

Romanticko-dramatický přibeh ze současnosti o cestách několika mladých lidí za štěstím a úspěchem. Celovečerní film, jehož závěr je záměrně zpracován tak, aby poskytl prostor pro další připravované volné pokračování příběhu. Nové zpracování vlastní literární předlohy "Řeka vzpomínek" (2001), autor námětu i scénáře.

ukázka...

 

texty-písní-písně-skladby-hudba-autor-díla-tvorba

 

Texty (výběr)

(texty nemusí vždy vyjadřovat názory autora)

 

DEJ MI! (4/4, rock, hard rock, metal)

ukázka...

ŽÁR! (4/4, punk, rock, hardrock, metal)

ukázka...

 

autor-díla-alkohol-textař-texty

 

ŽÍZNIVEJ BILL (3/4, country rock, bluegrass)

ukázka...

NOČNÍ (4/4, slow rock, hard rock, metal)

ukázka...

 

autor-díla-texty-text-dáma-poesie-kouření-cigárko-poezie-výběr

 

Poezie (výběr)

 

MY

ukázka...

SMOG

ukázka...

HRA

ukázka...

POHŘEBNÍ

ukázka...

 

autor-díla-tvorba-texty-slogany-reklama-motta-hesla-výběr

 

Aforizmy (výběr)

 

Kdyby všechny děti poslouchaly a kopírovaly své rodiče, dodnes bychom žili na stromech.

Kdo pracuje od krku dolů, může se umazat. Kdo pracuje od krku nahoru, může zbohatnout.

Je lepší být sám, než ve špatné společnosti.

I slunce, tak zářící a hřejivé, má své skvrny.

Peníze nám umožňují lépe snášet chudobu.

Ani orel nic neuloví, pokud se mu nedovolí vzlétnout.

Vítězství je pocta, ale porážka neznamená hanbu.

Hlavu máme na to, abychom nemuseli nosit starosti na ramenou.

Pomocnou ruku nalezneme na konci svého ramene.

Člověk si nejvíc váží toho, co si musel vydobýt, a to tím víc, čím to bylo těžší.

Zadarmo zpívají akorát ptáci.

Normální lidé jsou zavřeni v blázincích a blázni jsou na svobodě.

Čím více se mluví, tím méně se myslí.

Kdo seje hustě, sklízí tence.

Láska je matkou bolesti.

Jen ten, kdo prohrává, má v Čechách kamarády.

Když nemůžeš - musíš!

Za každé štěstí se platí, a ta cena je vysoká.

Neúspěch je pouze další úsek cesty k cíli.

Jakmile přestanete něco zlepšovat, začne se to zhoršovat.

Existence vzájemného vztahu je podmíněna ochotou obou stran stavět na tom, co je spojuje, nikoliv na tom, co je rozděluje.

Očekáváme-li nepříznivý výsledek, dočkáme se ho.

Peníze se půjčují zásadně od pesimistů. Ti nepočítají s tím, že je dostanou zpět.

Gól je vždy způsoben chybou.

Mluviti stříbro, mysleti zlato.

Většina lidí chápe svůj život pouze jako biologický proces mezi narozením a smrtí.

Budoucnost je to, v čem strávíme zbytek života.

Mnozí lidé čtou jen proto, aby nemuseli myslet.

Čím více slov, tím méně smyslu.

Kdo nedává lásku celou, nedává nic.

Celý život studuji, abych nakonec hloupě umřel.

Jen anglický trávník a anglický gentleman se denně holí.

Co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra.

Co je pravda, to dokázat nelze. Co pravda není, to lze dokázat lehce.

Kontrolou nad příčinou vzniká kontrola nad následkem.

Polovina úspěchu řešení každého problému spočívá v jeho správné definici.

 

reklama-autor-díla-texty-aforizmy-aforismy-výběr

 

Slogany (výběr)

 

Vodka PUSHKIN – vodka, která píše!

 

Je radostí a požitkem nechat se vyhodit na dlažbu značky BETA!

 

Ke každé botě BAŤA - druhá bota zdarma!

 

Umírá s úsměvem - je pojištěn u ČESKÉ POJIŠŤOVNY!

 

autor-díla-tvorba-projekty-řešení-projekt-článek-články

 

Články (výběr)

 

KAM SPĚJE SOUČASNÁ SPOLEČNOST

Proč klesá kulturní a estetická úroveň současné populace

Každá společnost se skládá z větší části průměrných až podprůměrných jedinců (inteligence, genetická výbava, schopnosti, sociální původ, vzdělání apod.) a menší části nadprůměrných jedinců, přičemž tvůrčích jedinců-umělců je jen pár a to jsou ti, kteří svou nespokojenost projevují veřejně.

ukázka...

KRÁSA, ANEB CO JE KRÁSNÉ A CO NENÍ KRÁSNÉ

Ačkoliv je slovo „krása“ abstraktním pojmem, stále se nalézají nic nechápající jedinci, snažící se tomuto slovu dát nějaký, většinou však svůj obsah a také se jej snaží nějak blíže konkretizovat, bohužel vždy směrem ke svému subjektivnímu, dle svého názoru však tomu nejlepšímu a nejvytříbenějšímu vkusu. Není známo, kdo jim dal právo určovat co je krása a co je krásné a co není krásné. Zřejmě asi pouze oni sami se cítí být těmi vyvolenými.

ukázka...

CENY OBRAZŮ A JINÝCH VÝTVARNÝCH DĚL A JEJICH OCEŇOVÁNÍ

Metodika a kritéria pro stanovení cen obrazů, grafických listů, plastik a jiných výtvarných a uměleckých vizuálně vnímaných děl

Cena neboli hodnota výtvarného díla je umělecká a tržní. Tyto ceny se mohou velmi lišit. Cena je taktéž vnímána čistě subjektivně a odvíjí se od úrovně schopnosti chápání a vnímání posuzovatele a taktéž i od míry jeho vkusu, praxe a zkušeností.

ukázka...

 

autor-díla-František-Ringo-Čech-obraz-Zvířátka-obdivují-píču-malíř

 

Projekty a řešení (výběr)

INTERAKTIVNÍ TELEVIZE PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE (2006)

Projekt "Interaktivní televize pro všechny věkové kategorie" je projekt vhodný pro kabelové, pozemní i internetové šíření. Včetně zajištění programové struktury a originální myšlenky systému výroby obsahové náplně programů. Toto řešení je autorsky chráněno.

ukázka...

CENINOVÝ PAPÍR A MATERIÁL PRO VÝROBU MINCÍ S DESINFEKČNÍM ÚČINKEM (2012)

Řešení problematiky hygieny při styku a manipulaci s oběživem a ceninami. Zlepšení tohoto stavu použitím materiálů s desinfekčním účinkem, a to již při jejich výrobě. Toto technické řešení je chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví.

ukázka...

 

autor-díla-texty-projekt-Řešení-problematiky-hygieny-materiály-s-desinfekčním-účinkem

 

MATERIÁL S DESINFEKČNÍM ÚČINKEM (2012)

Řešení problematiky hygieny každodenního styku celé populace s různými předměty denní potřeby a předměty, jež nás obklopují a kterých se často dotýká mnoho osob, včetně dětí. Toto technické řešení je chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví.

ukázka...

RYCHLEJŠÍ A HLADŠÍ OHOLENÍ (2012)

Řešení se týká konstrukčního uspořádání hlavice holicího strojku. Holicí hlavice má na jedné holicí ploše řezné břity orientované více směry. Toto technické řešení je chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví

ukázka...

 

autor-díla-texty-projekt-ochrana-povodně-voda-povodeň-autor-řešení-záplavy

 

ZAŘÍZENÍ K MONITORINGU, DETEKCI A DIAGNOSTICE DRÁŽNÍCH VOZIDEL A JEJICH KOMPONENTŮ ZA JÍZDY (2012)

Technické řešení se týká monitoringu, detekce a diagnostiky drážních vozidel pozemních, podzemních i nadzemních drah a jejich komponentů za jízdy. Toto technické řešení je chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví.

ukázka...

OCHRANA ČÁSTÍ ÚZEMÍ OHROŽENÉHO ČASTÝMI POVODNĚMI NEBO ZÁPLAVAMI (2013)

Originální řešení snížení a regulace hladiny vodního toku v úseku ohroženém povodní a záplavou použitím zařízení, které zrychluje průtok vodního toku chráněným územím. Autor projektu a řešení.

ukázka...

 

autor-ukázky-know-how-projekty-inovace–řešení-návrhy–realizace

 

LÉČBA ZÁVISLOSTÍ POMOCÍ PODPRAHOVÉHO I SMYSLY VNÍMANÉHO SDĚLOVÁNÍ (2014)

Léčba je určená pro část populace ohroženou nejrůznějšími negativními návyky a závislostmi jako forma léčení a terapie anebo i jako prevence. Podstata této léčby je založena na vystavení léčených osob působení podprahových (anebo i smysly vnímaných) signálů (například neurolingvistického programování NLP, různých sugescí, hypnotických sugescí, informací, sdělení, změn, zákazů, příkazů, manipulací apod.). Toto působení může být vědomé - vyžádané léčeným anebo skryté, například naordinované či nařízené apod. Je zde jasná přidaná hodnota, přitom se jedná o léčbu nevyžadující farmaka, což znamená lepší výsledky, nižší náklady léčby, ochrana zdraví pacienta, ekologický dopad. Autor projektu a řešení.

ukázka...

KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB V OBLASTECH KRITICKÉ INFRASTRUKTURY (2015)

Skenování, sběr, uchovávání a vyhodnocování potřebných a užitečných informací směřující k prevenci, předcházení a řešení současných, budoucích a náhle vzniklých kritických situací. Autor projektu a řešení.

ukázka...

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-autor-kreativec

 

Výhody a přednosti spojení autorských, inovativních a parapsychologických činností

Kombinace více činností a jejich současná realizace jedním subjektem je rychlejší, levnější a výhodnější

 

Současná realizace více činností z více oblastí a oborů jedním subjektem zaručuje jejich synergii, originalitu, exkluzivitu, rychlost řešení, úsporu času a nákladů, přímou osobní a neoficiální komunikaci i maximální diskrétnost.

Nové, nekonvenční a originální kreativní nápady, vize, know-how, inovace a řešení mohou pomoci vyřešit každý problém. Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase podle jejich náročnosti. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

Je prokázáno, že nic není dokonalé, a i současné řešení nebo novinka na trhu je již zastaralé a lze je kdykoli zlepšit. Všechno lze udělat a vyřešit lépe, rychleji, jednodušeji, levněji a efektivněji. Rozhodnutí je na vás.

 

V případě zájmu o využití výše uvedených činností nebo o jakoukoli jinou pomoc je podle charakteru této činnosti většinou nezbytná osobní komunikace. To neplatí u psychoterapie online, u konzultace po emailu a u okamžité online terapie.

Poradenství, konzultace, rychlou pomoc nebo řešení jakýchkoli jiných problémů po telefonu a internetu není možné z časových, praktických i jiných důvodů poskytovat. Záležitosti tohoto typu se obvykle řeší osobně a diskrétně.

 

*

MOŽNOSTI SPONZOROVÁNÍ

Možnosti využití výhodného a recipročního sponzorování vybrané nebo požadované činnosti a protislužby s možností jejího jednorázového využití nebo pravidelného či dlouhodobého využívání. Rovněž je možnost sponzorsky podpořit jiné činnosti a aktivity, například provoz tohoto webu nebo výzkum či řešení v zadané zájmové oblasti. Číslo účtu: 1029449201/5500

(IBAN: CZ5355000000001029449201 - NAME: Otakar Jalůvka - BANK: Raiffeisenbank - SWIFT/BIC: RZBCCZPP)

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-autor

 

"Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené, zatímco představivost obklopuje celý svět, podněcuje pokrok, dává zrození vývoji." (Albert Einstein)

"To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález." (Albert Einstein)

"Problémy není možné řešit na stejné úrovni myšlení, na které vznikly." (Albert Einstein)

 

*

Doporučené články a odkazy

Články

Umělá inteligence a její využití k vytváření uměleckých děl a vynálezů
Nalezen rukopis dosud nikde nezveřejněné básně Petra Bezruče
Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Jak nejlépe prodat obraz a jak za něj dostat nejvyšší cenu

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Oponentury a oponentní řízení - přínos a praktická realizace oponentury
Úspory a úsporné řešení, úsporné opatření, možnosti a zdroje úspor
Jak lze rychle dosáhnout všeho, co se dlouhou dobu nedařilo dosáhnout

Inovace a inovování - co je důležité o realizaci inovací vědět předem
Know-how = vím jak - vývoj, řešení a praktická realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady na zlepšování a jejich praktická realizace

Stav zdraví je normálním stavem člověka
Léčení energiemi - Praktické léčení a terapie energiemi - Sebeléčení energiemi
Jak se zbavit problémů, stresu a strachu z kosmetické vady, několik možností řešení
Léčitelství - práce s energiemi, biotronika a bioenergetické působení na dálku
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie

Jak změnit přítomnost - Jak se vrátit do minulosti a změnit špatná rozhodnutí a jednání
Minulost ani budoucnost neexistuje, je pouze věčná přítomnost

Co všechno je v oblasti esoteriky a parapsychologie možné a prokázané
Proč, jak a kde úspěšně studovat esoteriku, parapsychologii nebo psychotroniku
Proč oficiální věda (prozatím) neuznává esoteriku
Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání a transcendence
Jasnovidectví a věštění, předpovídání budoucnosti a prekognice
Okultismus - spiritismus, bílá magie, černá magie, prokletí a voodoo

 

Odkazy

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Poezie - formální minimalizmus

Slogany - reklamní a propagační hesla
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

Sponzorování a sponzorství - výhody a možnosti investování do sponzoringu  

 

mezera author-creator-innovator-ideas-visions-projects-designs-solutions-innovations-know-how-economy-esotericism mezera autor-kreativec-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-inovace-know-how-úspory-realizace-esoterika

 

 

mailto-email-autor-a-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-inovace-know-how-realizace

 

 

Lokace návštěvníků

 

 

Copyright © 2003-2023 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. VEHUIAH

 

Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm Index.   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. I write any texts, I solve problems creatively and innovatively, I research and practically use parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm http://www.jaluvka.com/blogg.htm Blog.   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm Creation   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm Samples   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm Contacts   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com Index.   Otakar Almatir Jalůvka – autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Píši jakékoli texty, kreativně a inovativně řeším problémy, zkoumám a prakticky využívám parapsychologii, psychotroniku, okultismus a esoteriku. https://www.jaluvka.com/blog.htm Blog.   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com Tvorba   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com Ukázky   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com Kontakty   Oponentura, oponování, oponent   Inovace a inovování   Know-how, řešení, ochrana know-how, utajení   Zlepšovací návrhy a zlepšování   Patenty - užitné vzory - ochrany   Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - nové zdroje úspor   Nová metoda řešení skrytých problémů společností a firem   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Reserve funds - budget solution - economy drive - new source of savings   New way solution hidden trouble communities and companies   Esoterika - astrologie, jasnovidectví, věštění, výklad karet Tarot   Esoterika - Kosmická energie a její využití v praktickém životě   Esoterika - Léčitelství a terapie, biotronika, práce s energiemi   Esoterika - Okultismus, spiritismus, bílá a černá magie, voodoo, záhady   Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání - transcendence - podvědomí - trans   Esoterika - psychotronika, parapsychologie, ESP, jasnovidectví, léčitelství, biotronika, okultismus, spiritismus, magie   Esoterics - Clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Esoterics - Cosmic energy - healing and therapy in businesslike life   Esoterics - Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Esoterics - Occultism, spiritism, white and black magic, hoodooism, bane, mystery   Esoterics - Parapsychology - ESP - extra sensory perception - unconscious - trance   Esoterics - parapsychology ESP, Clairvoyance and Divination, Healing and therapy, medicine man, occultism, spiritism, magic   Sponzorování a sponzorství – výhody a možnosti investování do sponzoringu   Sponsoring and sponsorship - benefits and possi investing in sponsorship   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně  Otakar Jaluvka sells super car very cheap video clip story  Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Mr.Silver - video clip disco music dance   Materiál s desinfekčním účinkem   Hlavice holicího strojku pro holení více směry   Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Material with desinfection effect   Warheads shaver machine tool for shin any more directions   Apparatus to monitoring, detection and diagnostics rail vehicle and their components on the run   sitemap.xml   sitemap-image.xml   sitemap-video.xml   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jaluvka - author, writer, innovator, parapsychologist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jaluvka - author, writer, innovator, parapsychologist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jaluvka - author, writer, innovator, parapsychologist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Know-how - Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Oponentura a oponování - autorská a kreativní činnost - Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Esoterika, Psychotronika, Parapsychologie, ESP, jasnovidectví, léčitelství a terapie, okultismus, magie. Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm