mezera sponsoring-and-sponsorship-advantages-investing-in-sponsorship-author-innovator-esoterician mezera sponzorování-a-sponzorství-výhody-investování-do-sponzoringu-nabídka-a-poptávka-řešení-inovace-know-how-realizace

Otakar Jalůvka, autor kreativec esoterik

Sponzorování a sponzorství - výhody investování do sponzoringu

Každý sponzor ví, že sponzoring je i pro něj výhodný a že na takové investici vydělá

Sponzor je ten, kdo někoho nebo něco dobrovolně podporuje, zejména finančně, a to jednorázově nebo dlouhodobě

Sponzor může získat kromě pocitu z vykonání dobrého skutku například výhodnou prezentaci své činnosti, reklamu a propagaci, goodwill - dobré jméno své obchodní značky, firmy, výrobku, produktu nebo služby. Sponzor také může získat výhodně možnost vyřešení jakýchkoliv problémů svých nebo problémů své firmy, výhodnou daňovou optimalizaci apod. Investice do sponzoringu bývají a jsou jen zlomkem toho, čeho může chytrý sponzor svou investicí do sponzoringu získat.

 

sponzorování, sponzoring, investování, sponzorství-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-autor-esoterika

 

V případě investování do sponzorování a sponzoringu je vhodná adekvátní reciprocita

Sponzoring je v praxi oboustranně výhodná forma vzájemné podpory a reciproční spolupráce

Sponzoruje se hlavně v oblasti sportu na všech úrovních (sportovce, celé týmy nebo kluby, sportovní zařízení apod.), dále v oblasti kultury a umění (umělce, akce, přehlídky, festivaly, divadla, filmová a jiná tvorba apod.). Sponzorují se také různé společenské a humanitární akce a organizace nebo i různé jiné, méně populární nebo mediálně známé, ale neméně významné cíle, například obecné nebo konkrétní výzkumné a vývojové aktivity či jiné nekomerční i komerční činnosti.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-autor-esoterika-sponzor

 

Sponzoringem je možné prezentovat akci, osobu, firmu, značku, produkt nebo službu

Sponzoring už dnes není jen logo na dresu či jeden banner z mnoha jiných v cíli

Firmy při spojení nejen se sportem hledají zážitek a pozitivní emoce spojené se značkou nebo přímo s osobou sponzora. Vhodně vybraná sponzorovaná aktivita nebo oblast může ilustrovat, doplnit, směrovat nebo vylepšit image sponzora (fyzické osoby, společnosti, firmy, akce nebo události) a jeho celkovou prezentaci, vnější působení, celkový dojem na veřejnost či může vhodně naznačit jeho zaměření, sympatie s čímkoliv, nový směr nebo další možnosti vývoje apod.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativec-esoterik-inovace-know-how-řešení-autor-esoterika-sponzor

 

Výhodné sponzorování je možné prakticky ve veškerých oborech a oblastech společnosti

Konkrétní možnosti sponzoringu nebo jiné vzájemně výhodné formy spolupráce jsou například i zde

Jedná se zejména o konkrétní zadaná nebo obecná řešení v oblasti autorské a tvůrčí činnosti a jiné kreativní tvorby, dále v oblasti inovování a vývoje pro rychlé řešení nejrůznějších problémů, zejména v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti, prosperity a zisků a také i v oblasti výzkumu, rozvoje a praktického využití různých oblastí esoteriky, zejména parapsychologie, léčitelství, biotroniky a práce s energiemi.

Sponzorováním mých aktivit, originálních nápadů, vizí a speciálně vyvinutého know-how podle aktuální potřeby lze vyřešit prakticky téměř každý problém. To je výhodné pro všechny, kteří potřebují rychle zvýšit svou efektivitu, konkurenceschopnost, prosperitu a zisk nebo vyřešit jiné problémy a nemají pro to potřebný čas, kapacitu, kreativitu, know-how, znalosti, schopnosti, dovednosti a informace.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-autor-esoterika-sponzor

 

Aktuální nabídka možností sponzorování v oblastech tvorby, vývoje, výzkumu i realizace

Jedná se zejména o činnosti v různých oborech a oblastech života a společnosti podle konkrétní poptávky a potřeby:

 

autorská / vývoj a realizace jakéhokoliv díla v textové formě - kreativní psaní, umění, scénáře, odborné a technické texty,  odkaz

inovátorská / výzkum, vývoj a realizace v oblastech inovace, know-how a zlepšovatelství - patenty, užitné vzory, řešení,  odkaz

esoterická / výzkum, rozvoj a realizace činností - parapsychologie, ESP, léčitelství, biotronika, práce s energiemi, magie.  odkaz

 

Pro využití jakékoliv možnosti sponzorování uvádím číslo účtu - Equa bank: 1029449201/6100
(IBAN: CZ8861000000001029449201 - NAME: Otakar Jaluvka - BANK: Equa bank - SWIFT/BIC: EQBKCZPP)

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-autor

 

Výhody a přednosti spojení autorských a kreativních činností

Kombinace činností a jejich současná realizace jedním subjektem

 

Výhodou a předností je možnost kombinace vzájemně souvisejících činností z více oblastí a oborů. Současná realizace více činností jedním subjektem zaručuje originalitu, exkluzivitu, rychlost řešení, přímou osobní a neoficiální komunikaci i maximální diskrétnost.

Nové, nekonvenční a originální kreativní nápady, vize, know-how a řešení mohou pomoci vyřešit každý problém. Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase podle jejich náročnosti. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

Je prokázáno, že nic není dokonalé, a i současné řešení nebo novinka na trhu je již zastaralé a lze je kdykoli zlepšit. Všechno lze udělat a vyřešit lépe, rychleji, jednodušeji, levněji a efektivněji. Rozhodnutí je na vás.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-autor-texty-psaní

 

"Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené, zatímco představivost obklopuje celý svět, podněcuje pokrok, dává zrození vývoji." (Albert Einstein)

"To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález." (Albert Einstein)

 

kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-texty-autor-kreativec-psaní

 

Články a odkazy

Články

Nalezen rukopis dosud nikde nezveřejněné básně Petra Bezruče
Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Jak nejlépe prodat obraz a jak za něj dostat nejvyšší cenu

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Oponentury a oponentní řízení - přínos a praktická realizace oponentury
Úspory a úsporné řešení, úsporné opatření, možnosti a zdroje úspor

Inovace a inovování - co je důležité o realizaci inovací vědět předem
Know-how = vím jak - vývoj, řešení a praktická realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady na zlepšování a jejich praktická realizace

Stav zdraví je normálním stavem člověka
Léčitelství - práce s energiemi, biotronika a bioenergetické působení na dálku
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie

Minulost ani budoucnost neexistuje, je pouze věčná přítomnost
Co všechno je v oblasti esoteriky a parapsychologie možné a prokázané
Proč oficiální věda (prozatím) neuznává esoteriku
Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání a transcendence
Jasnovidectví a věštění, předpovídání budoucnosti a prekognice
Okultismus - spiritismus, bílá magie, černá magie, prokletí a woo-doo

 

Odkazy

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Poezie - formální minimalizmus

Slogany - reklamní a propagační hesla
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

Sponzorování a sponzorství - výhody a možnosti investování do sponzoringu  

 

 

email-autor-a-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-know-how-inovace-realizace

 

 

Lokace návštěvníků

 

 

Pro možnost sponzorování uvádím číslo účtu u Equa bank: 1029449201/6100 (IBAN: CZ8861000000001029449201 - NAME: Otakar Jaluvka - BANK: Equa bank - SWIFT/BIC: EQBKCZPP)
VEHUIAHCopyright © 2003-2019 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.

 

Otakar Jaluvka, author, creator, esoterician - any texts, creative solutions, practical esotericism for bigger effect and higher profit   Otakar Jaluvka, author, creator, esoterician - any texts, creative solutions, practical esotericism for bigger effect and higher profit - Creation   Otakar Jaluvka, author, creator, esoterician - any texts, creative solutions, practical esotericism for bigger effect and higher profit - Samples   Otakar Jaluvka, author, creator, esoterician - any texts, creative solutions, practical esotericism for bigger effect and higher profit - Contact   Otakar Jalůvka, autor, kreativec, esoterik – jakékoli texty, kreativní řešení, praktická esoterika pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor, kreativec, esoterik – jakékoli texty, kreativní řešení, praktická esoterika pro větší úspěch a vyšší zisk - Tvorba   Otakar Jalůvka, autor, kreativec, esoterik – jakékoli texty, kreativní řešení, praktická esoterika pro větší úspěch a vyšší zisk - Ukázky   Otakar Jalůvka, autor, kreativec, esoterik – jakékoli texty, kreativní řešení, praktická esoterika pro větší úspěch a vyšší zisk - Kontakt   Oponentura, oponování, oponent   Inovace a inovování   Know-how, řešení, ochrana know-how, utajení   Zlepšovací návrhy a zlepšování   Patenty - užitné vzory - ochrany   Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - nové zdroje úspor   Nová metoda řešení skrytých problémů společností a firem   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Reserve funds - budget solution - economy drive - new source of savings   New way solution hidden trouble communities and companies   Esoterika - astrologie, jasnovidectví, věštění, výklad karet Tarot   Esoterika - Kosmická energie a její využití v praktickém životě   Esoterika - Léčitelství a terapie, biotronika, práce s energiemi   Esoterika - Okultismus, spiritismus, bílá a černá magie, woo-doo, záhady   Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání - transcendence - podvědomí - trans   Esoterika - psychotronika, parapsychologie, ESP, jasnovidectví, léčitelství, biotronika, okultismus, spiritismus, magie   Esotericism - Clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Esotericism - Cosmic energy - healing and therapy in businesslike life   Esotericism - Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Esotericism - Occultism, spiritism, white and black magic, woo-doo, ban, mystery   Esotericism - Parapsychology - ESP - extra sensory perception - unconscious - trance   Esotericism - parapsychology ESP, Clairvoyance and Divination, Healing and therapy, medicine man, occultism, spiritism, magic   Sponzorování a sponzorství – výhody a možnosti investování do sponzoringu   Sponsoring and sponsorship - benefits and possi investing in sponsorship   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně  Otakar Jaluvka sells super car very cheap video clip story  Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Mr.Silver - video clip disco music dance   Materiál s desinfekčním účinkem   Hlavice holicího strojku pro holení více směry   Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Material with desinfection effect   Warheads shaver machine tool for shin any more directions   Apparatus to monitoring, detection and diagnostics rail vehicle and their components on the run   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Know-how - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Oponentura a oponování - autorská a kreativní činnost - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor a kreativec - jakékoli texty a kreativní řešení pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor, kreativec a esoterik – jakékoli texty, kreativní řešení a praktická esoterika pro větší úspěch a vyšší zisk   Jakékoli texty, kreativní řešení a praktická esoterika pro větší úspěch a vyšší zisk   Autor, kreativec, esoterik - jakékoli texty, kreativní řešení, praktická esoterika pro větší úspěch a vyšší zisk   Jakékoli texty, kreativní řešení a praktická esoterika pro větší úspěch a vyšší zisk   Autor, kreativec a esoterik - jakékoli texty, kreativní řešení a praktická esoterika pro větší úspěch a vyšší zisk   Technologický skaut - Otakar Jaluvka, autor, kreativec, esoterik - jakékoli texty, kreativní řešení, praktická esoterika   Autor, kreativec a esoterik - jakékoli texty, kreativní řešení a praktická esoterika pro větší úspěch a vyšší zisk   Esoterika, Psychotronika, Parapsychologie, ESP, jasnovidectví, léčitelství a terapie, okultismus, magie   Otakar Jalůvka, autor, kreativec a esoterik – jakékoli texty, kreativní řešení a praktická esoterika pro větší úspěch a vyšší zisk   Jakékoli texty, kreativní řešení a praktická esoterika pro větší úspěch a vyšší zisk   Jakékoli texty, kreativní řešení a praktická esoterika pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor, kreativec a esoterik – jakékoli texty, kreativní řešení a praktická esoterika pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor, kreativec a esoterik – jakékoli texty, kreativní řešení a praktická esoterika pro větší úspěch a vyšší zisk   Jakékoli texty, kreativní řešení a praktická esoterika pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jalůvka, autor, kreativec a esoterik – jakékoli texty, kreativní řešení a praktická esoterika pro větší úspěch a vyšší zisk   Otakar Jaluvka - author, creator and esoterician - any texts, creative solutions and practical esotericism for bigger effect and higher profit   Otakar Jalůvka, autor, kreativec, esoterik. Jakékoli texty, kreativní řešení, praktická esoterika   Otakar Jaluvka, author, creator, esoterician. Aany texts, creative solutions, practical esotericism